[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [10] [11] [12]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:552

رديف عنوان سؤال
  51   مي دانيم كه يكي از وظائف مهم امام , هدايت و رهبري است . و اين در صورتي تحقق مي پذيرد كه امام در اختيار مردم باشد . حال اگر از ديده ها پنهان شد , چگونه مي تواند به اين وظيفه قيام كند ؟ .  
  52   نمونه اي از روايات اهل سنت درباره حضرت مهدي (عج ) را ذكر كنيد ؟  
  53   اعتقاد به وجود مصلح جهاني , مخصوص مسلمانان است يا اينكه ملل ديگر نيز به آن عقيده دارند ؟ و در هر صورت خصوصيات مصلح موعود در احاديث اسلامي چيست ؟ .  
  54   هرگاه شرط ظهور حضرت مهدي (عج ) گسترش فساد در روي زمين است , چرا با فسادمبارزه كـنـيـم ؟ بـلـكه بايد در گسترش فساد كوشش نماييم تا هر چه زودتر شرائط اين نهضت آسماني فراهم آيد .  
  55   آيا امام زمان (عج ) از هند ظهور خواهد كرد ؟  
  56   براي ظهور حضرت مهدي چه بايد كرد  
  57   خـداوند در سوره يس آيه 68 مي فرمايد : هر كس را طول عمر دهيم , در آفرينش واژگونه اش مـي كنيم ( و به ناتواني كودكي باز مي گردانيم ) آيا انديشه نمي كنند ؟ اين آيه با طول عمر امام زمان (عج ) چگونه سازش دارد ؟  
  58   سـبـب غـيـبـت امام زمان ( عليه السلام ) چيست ؟ او چگونه اينهمه عمر مي كند ؟ فايده غيبت او چيست ؟ و چرا در اين زمان كه دنيا پر از ظلم شده ظهور نمي كند ؟  
  59   چرا نام امام قائم (عج ) در قرآن نيامده است ؟  
  60   خداي جهان حجت خود را غيب فرموده و در صحنه زندگي ديگر مردم را ملامت مي فرمايدكه با وجود حجت من چرا ايمان نياورديد ؟ مگر من بشما بوسيله حجت خود اتمام حجت نكردم ؟ مردم در عـالـم آخـرت مي توانند جواب دهند كه خداوندا حجت تو يعني دليل البته در ميان ما آمد ولي غـيـب بـود دلـيـل آوردي ولي دليلت غيب بود آيا بدليل غيبي كه بكسي نرسيده مي توان مردم را هـدايـت نمود و اتمام حجت كرد ؟ فسبحان اللّه عمايقول الجاهلون علوا كبيرا هر كه چنين گفت خـدا را نشناخت از اينجا ميفهميم كه ريشه خرافات و اشتباهات عدم معرفت خداوند تعالي و مقام كبرباي احديت است .  
  61   بـا ايـن هـمـه عـلاقـه اي كه از جانب ارادتمندان امام زمان عليه السلام اظهار مي شود ,چرا باز آن حضرت از ديدگان پنهان است ؟  
  62   سـبـب غـيـبـت امام زمان ( عليه السلام ) چيست ؟ او چگونه اينهمه عمر مي كند ؟ فايده غيبت او چيست ؟ و چرا در اين زمان كه دنيا پر از ظلم شده ظهور نمي كند ؟  
  63   فلسفه غيبت حضرت مهدي (عج ) را توضيح دهيد .  
  64   غيبت صغري و كبري و فرق ميان آنها را بيان كنيد ؟  
  65   راز غيبت امام زمان (عج ) را توضيح دهيد ؟  
  66   در زمان غيبت , مردم چه بهره هايي مي توانند از آن حضرت ببرند ؟  
  67   مي گويند حضرت ولي عصر در غيبت صغري سفيران مخصوصي داشته كه مطالب لازم و وقايع را حضور امام مي رسانيدند براي آشنايي , خصوصيات آنها را بطور فشرده بنويسيد .  
  68   نمونه اي از روايات اهل سنت درباره حضرت مهدي (عج ) را ذكر كنيد ؟  
  69   علت غيبت امام دوازدهم چه بوده است ؟  
  70   آيا امام زمان همان غلام احمد قادياني نيست ؟  
  71   آيا از اهل سنّت احاديث و رواياتي درباره ظهور حضرت مهدي(عج) نقل شده است؟  
  72   آيا در غيبت حضرت مهدي(عج) نيازمند دانستن سِرِّ اين غيبت نيزهستيم؟  
  73   در تاريخ خوانده ايم كه هر حكومت و تمدني روزي سقوط مي كند، آيا امكان ندارد كه حكومت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) هم روزي سقوط كند؟ يعني مردم به آن عادت كنند و از آن دلزده شوند؟
 
  74   علايم ظهور حضرت ولي عصر (ع) چيست؟
 
  75   چرا با اينكه ظلم سراسر جهان را فرا گرفته امام زمان (ع) ظهور نميكند  
  76   ياران امام زمان ( عج ) چند نفرند و از چه شهرهايي هستند؟  
  77   آيا اين كه گفته اند اگر 313 نفر مصلح عادل در جهان باشد امام زمان ( عج ) ظهورمي كند درست است يانه ؟  
  78   منابع مفيد در مورد امام مهدي ( عج ) معرفي كنيد؟  
  79   آيا ياران امام زمان ( عج ) ( 313 نفر ) همه مسلمان و شيعه هستند يا از اديان ديگر نيز جزو اين افراد هستند؟  
  80   با وجود نشانه هايي از ظهور آيا زمان آن فرا نرسيده است ؟  
  81   آيا اين مطلب درست است كه نامه هايي كه در آب روان انداخته مي شود به دست امام زمان ( عج ) مي رسد؟  
  82   فلسفه بلند شدن از جا به هنگام شنيدن نام حضرت قايم ( عج ) چيست ؟  
  83   آيا در زيارت ( آل ياسين ) ، عبارت ( يوم لا ينفخ نفسا ايمانها لم تكن ... ) درباره زمان ظهور امام زمان ( عج ) است ؟  
  84   آيا اين كه گفته اند اگر 313نفر مصلح عادل در جهان باشد امام زمان ( عج ) ظهورمي كند درست است يانه ؟  
  85   آيا اين حقيقت دارد كه امام زمان ( عج ) بدست يك زن يهودي شهيد مي شوند؟  
  86   در روايت آمده كه تمام امامان شهيد و يامسموم مي شوند بنابراين حضرت مهدي((عليه السلام)) هم بايد يا كشته يا مسموم گردد و اين با زنده بودن منافات دارد؟
 
  87   نظر شما در مورد روايات ظهور حضرت ولي عصر ( عج ) در بحارالانوار چيست ؟  
  88   طبق حديث ( من مات و لم يعرف امام زمانه ... ) آيا اهل سنت بر مرگ جاهليت مي ميرند؟  
  89   دلايل وجود حضرت مهدي ( ع ) چيست و آيا آيه اي درباره حضرت مهدي ( ع ) وجوددارد؟  
  90   آيا امام زمان ( عج ) در حال حاضر نوابي دارند كه مستقيما با مردم در تماس باشند؟  
  91   دليل و مدرك بلند شدن هنگام شنيدن نام مبارك امام زمان ( عج ) چيست ؟  
  92   آيا امام زمان ( عج ) در جزيره خضرا زندگي مي كنند؟  
  93   چرا ظهور حضرت مهدي ( عج ) در آخرالزمان رخ مي دهد؟  
  94   چه دعاهايي در مورد امام زمان ( عج ) وارد شده است ؟  
  95   مكان قيام حضرت مهدي ( عج ) از كجا خواهد بود؟  
  96   امام زمان ( عج ) از كجا ظهور خواهند كرد و در كجا كلمه الله اكبر را ادا خواهند نمود كه تمام جهانيان بشنوند؟  
  97   آيا اين درست است كه چند نفر از اصحاب امام زمان ( عج ) از شوروي سابق هستند؟  
  98   براي اينكه جز اصحاب امام زمان ( عج ) باشيم ، بايد چه راهي را طي كنيم ؟  
  99   چگونه مي توان با امام زمان ( عج ) صحبت كرد؟  
  100   چگونه مي توان عشق به امام زمان ( عج ) را در خود تقويت نمود؟