بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:غيبت حضرت مهدي (ع )
سؤال:راز غيبت امام زمان (عج ) را توضيح دهيد ؟
جواب:

راز اصلي غيبت آن حضرت , فراهم نبودن شرايط ظهور و محفوظ ماندن از شر جباران وستمگران اسـت و در بـعـضـي از روايـات حكمتهاي ديگري از جمله آزمايش مردم و اندازه پايداري و استوار ماندن آنها بيان شده است .