بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:اصحاب امام زمان ( عج )
سؤال:براي اينكه جز اصحاب امام زمان ( عج ) باشيم ، بايد چه راهي را طي كنيم ؟
جواب:

شما بحمدالله هدفي والا را براي زندگي خود برگزيده ايد و از دلمشغولي هاي بيهوده اي كه برخي به آن گرفتاراند آزاد شده ايد .از اين بابت بايستي به شما تبريك گفت ،چرا كه شما از گردنه مهمي عبور كرده ايد و راهي را كه ديگران پس از عمري به آن مي رسند، شما اكنون به آن رسيده ايد.آرمان خواهي شما و كوششتان براي دفاع از اسلام و حق و حقيقت توفيقي الهي است كه نصيب شما شده است و بايد خدا را بر آن بسيار شاكر باشيد و با تقويت دايمي آن درحفظ اين مقام بكوشيد .براي اين كه ان شاالله در زمره اصحاب امام زمان ( عج ) باشيم لازم است دو سير راانجام دهيم : الف ) سير نظري ؛ يعني شناخت صحيح و اساسي دين و پيراستن از آنچه غيردين است . اين كار با تدبير عالمانه در قرآن و روايات ماثور از اهل بيت ( ع ) حاصل مي گردد.هم چنين با مطالعه دقيق و برنامه ريزي شده كتاب هايي كه اهل فن و اسلام شناسان درمورد اسلام نوشته اند ( مانند كتاب هاي شهيد مطهري ، علامه طباطبايي ، علامه حسن زاده آملي و ...). ب ) سير عملي ؛ اين كار با تقيد به احكام ظاهري شريعت و به جا آوردن آداب انجام مي پذيرد .اهتمام به واجبات و پرهيز از محرمات بزرگترين ركن اين حركت است. مراعات تقوا در همه شوون فردي و اجتماعي ، بزرگ ترين عامل قرب انسان به خداوند واولياي او است . خواندن دعاي عهد در هر روز و آماده بودن واقعي براي ظهور امام زمان ( عج ) از جمله موحبات اتصال به آن عروهالوثقي است . مسلماً كسي كه اين چنين شد از اصحاب آن حضرت خواهد بود؛ چرا كه ( ( من احب قوماً فهو منهم ؛ كسي كه دوستدارمردمي باشد از جمله آنان محسوب خواهد شد ) ).