بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شهادت امام زمان (ع)
سؤال:آيا اين حقيقت دارد كه امام زمان ( عج ) بدست يك زن يهودي شهيد مي شوند؟
جواب:

در برخي از كتاب ها ( مانند الزام الناصب ) نقل شده كه شهادت حضرت مهدي ( عج ) ، به دست زني از قبيله بني تميم خواهد بود .البته در روايات هيچ اشاره اي به اين مطلب نشده و محققان نيز تاكنون چنين روايتي رانيافته اند .به هر حال ، اين مطلب سربسته و نارسا و بدون دليل است و شايدحتي با خرافات همراه باشد .ازاين رو پذيرفتن شهادت آن حضرت بدين صورت مشكل است . شهادت آن حضرت به وسيله سم نيز در روايات تصريح نشده است .