بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:منابع مفيد در مورد امام مهدي (ع)
سؤال:منابع مفيد در مورد امام مهدي ( عج ) معرفي كنيد؟
جواب:

پيرامون امام مهدي ( ع ) نيز كتابهاي بسيار زيادي نوشته شده است . بخش زيادي از اين كتابها در مجموعه ( ( كتابنامه حضرت مهدي ( ع ) ) ) 2 جلد، علي اكبر مهدي پور،انتشارات الهادي ، قم ، 1375 گردآوري شده است . به بعضي از منابع مفيداشاره مي شود : 1 .پژوهشي پيرامون مهدي ( عج ) شهيد صدر، انتشارات اميدقم ، اين كتاب مجموعه كوچكي است كه به پاسخ بعضي سوالات پيرامون امام مهدي پرداخته است . 2 .بر ستيغ آرمان ها، سيد محسن امين عاملي ،انتشارات طور، تهران ، 1364 .3 .امامت و مهدويت آيت الله لطف الله صافي ،انتشارات اسلامي ، قم ، اين كتاب در دو جلد شامل مجموعه مباحث آيت الله صافي پيرامون امام مهدي ( عج ) است . 4 .امام زمان در گفتار ديگران ، علي دواني ، نداي ايمان ، تهران ، 1399 ه.ق ، اين كتاب گفتار حدود 115 عالم اهل سنت پيرامون مهدي را گردآوري كرده است . 5 .عصر ظهور، علي كوراني ،عباس جلالي ، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي .