بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:313 نفر ياران خاص حضرت مهدي ( عج )
سؤال:آيا اين كه گفته اند اگر 313 نفر مصلح عادل در جهان باشد امام زمان ( عج ) ظهورمي كند درست است يانه ؟
جواب:

تعداد 313 نفر ياران خاص امام عصر ( عج ) در روايات موجود است كه به تعداد ياران رسول خدا ( ص ) در جنگ بدر خواهد بود .البته اين تعداد همه ياران آن حضرت نيستند بلكه سران و بزرگان آنان مي باشند .به نظر مي رسد اجتماع اين عده يكي از زمينه هاي ظهور آن حضرت باشد .براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به : ( ( معجم احاديث روايات حضرت مهدي ( عج ) ) ) بنياد معارف اسلامي .