[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [10] [11] [12]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:552

رديف عنوان سؤال
  351   چه كساني به امام زمان ( عليه السلام ) نزديك ترند ؟  
  352   اينكه انساني كه گناهكار است و مي خواهد خواب امام زمان ( عليه السلام ) را ببيند چه بايد بكند ؟  
  353   نحوه سلامي كه به حضرت امام زمان ( عليه السلام ) داده مي شود چگونه است ؟  
  354   عقيده ي به امام زمان ( عليه السلام ) بايد چه اثري در ما بگذارد ؟  
  355   آيا ظهور امام زمان ( عليه السلام ) وقتي روي مي دهد كه مردم به كارهاي زشت دست بزنند يا وقتي در رده راست گام بردارند ؟  
  356   آيا با اين همه فساد و حق كشي موقع ظهور امام زمان ( عليه السلام ) نرسيده است و چه بايد كرد تا آن حضرت زودتر ظهور كند ؟  
  357   با اينكه خداوند خودشان هر وقت بخواهند وقت ظهور امام زمان ( عليه السلام ) را مي رسانند پس چرا مام بايد براي ظهور ايشان دعا كنيم ؟  
  358   اگر غيبت امام زمان ( عليه السلام ) از مقدّرات الهي است پس چرا بايد براي ظهور حضرت دعا كنيم ؟  
  359   چه كساني در دنيا مورد توجّه امام زمان ( عليه السلام ) مي باشند ؟  
  360   آيا اينكه امام زمان ( عليه السلام ) موقعي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده باشد با انقلاب اسلامي ما منافاتي ندارد ؟ با اينكه اميد مي رود كه اين انقلاب جهاني شود و بساط ستمگران را سرنگون سازد ؟  
  361   در زمان غيبت امام دوازدهم مهدي موعود ( عليه السلام ) وظيفه يا وظايف ما مسلمانان چيست ؟  
  362   آيا لازمه اين كه وقتي جهان پر از ظلم وجود شد امام زمان ( عليه السلام ) ظاهر مي شود و دنيا را پر از عدل و داد مي كند اين نيست كه ما امر به معروف و هر گونه حركت اصلاحي را ترك كنيم ؟  
  363   آيا اين تحليل در معناي انتظار درست است كه چون ظهور امام زمان ( عليه السلام ) پس از پر شدن زمين از ظلم و جور است بنابراين بايد در افزايش ظلم و ستم كمك كرد تا زودتر زمانه پر از ظلم و جور شود و آن حضرت ظاهر گردد ؟  
  364   با توجّه به مضموني كه در بسياري از احاديث مربوط به امام زمان ( عليه السلام ) آمده كه آن حضرت وقتي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده آيا صحيح است انسانها براي رفع ظلم و ستم و مبارزه با آن برخيزند و آيا اين انقلابها گامي براي عقب افتادن ظهور نمي باشد ؟  
  365   احاديث متواتر اسلامي مي گويد : هنگامي كه روي زمين را جور و ستم و چهره اجتماع بشري را ، فساد و آلودگي فرا گيرد ، آخرين حجت خدا حضرت مهدي ( عليه السلام ) از پس پرده غيب بيرون آمده ، و جهان را پر از داد مي نمايد ، بنابراين ظهور آن حضرت ، در زمينه اي خواهد بود كه فساد ، جهان را فراگيرد در اين موقع براي پديد{P - درباره مصلح غيبي جهان حضرت مهدي ( عليه السلام ) متجاوز از سه هزار روايت از پيامبر بزرگ و پيشوايان عاليقدر ، وارد شده است نه تنها جامعه شيعه بلكه دانشمندان بزرگ اهل تسنن مانند بخاري ، مسلم ، ابي داود ترمذي كه همه آنها پيش از تولّد امام زمان ( عليه السلام ) و يا اندكي پس از تولّد وي در گذشته اند احاديث مربوط به حضرت را در صاح سنن خود آورده و گروهي از آنان كتابهاي مستقلي پيرامون آن حضرت نوشته اند و كمتر موضوعي مانند آن ، اين همه احاديث و روايات پيرامون آن وارد شده است . P}
آوردن زمينه اين انقلاب غيبي و خدائي ما نه تنها بايد با ستم و گناه مبارزه نكنيم ، بلكه بايد در گسترش فساد و آلودگي ، كوشش نمائيم ، تا هر چه زودتر شرائط اين نهضت آسماني فراهم آيد ، و مقدّمات ظهور آن ممكن گردد ، و در غير اين صورت با دست خود ، نهضت اين دادگر غيبي را به تأخير انداخته ايم ؟
 
  366   چرا موقعي كه نام امام زمان ( عج ) برده مي شود بلند مي شويم ؟  
  367   آيا حضرت مهدي ( عج ) ازدواج كرده است ؟  
  368   موقع شروع غيبت كبري ، حضرت مهدي ( عج ) مجرد بود يا متأهل ؟  
  369   آيا امام زمان ( عج ) در موقع ظهور جوان مي باشند يا پير ؟  
  370   آيا امام زمان ( عج ) مثل ما خداوند را عبادت مي كنند ؟  
  371   امام زمان ( عج ) چطور با عمر طولاني به شكل 40 ساله ظاهر مي شود ؟  
  372   چگونه پيامبران و امامان ما در جذب اكثر مردم به آئين اسلام و تشكيل حكومت عدل جهاني موفقيت حاصل نكردند در حالي كه امام زمان اين توفيق را پيدا خواهد كرد . و چرا در قرآن مجيد درباره امام مهدي ( عج ) آيه اي وجود ندارد ؟  
  373   چه لزومي دارد مصلح جهان همان فرزند امام يازدهم باشد ؟ مگر خداوند قادر نيست هر وقت اراده كند مصلحي بيافريند ؟ چرا خداوند فردي را هزار سال يا دوهزار سال نگهداري مي كند تا در موقع لزوم از آن استفاده كند تا افرادي كه منتظر فرصت مي باشند بهانه گيري كنند ؟  
  374   ايا لزوماً مصلح كل بايد حضرت مهدي باشد ؟  
  375   اينكه قرآني مي آورد كه با اين قرآن فرق دارد يعني چه ؟  
  376   چرا موقعي كه نام امام زمان ( عج ) برده مي شود بلند مي شويم ؟  
  377   آيا حضرت مهدي ( عج ) ازدواج كرده است ؟  
  378   موقع شروع غيبت كبري ، حضرت مهدي ( عج ) مجرد بود يا متأهل ؟  
  379   آيا امام زمان ( عج ) در موقع ظهور جوان مي باشند يا پير ؟  
  380   آيا امام زمان ( عج ) مثل ما خداوند را عبادت مي كنند ؟  
  381   امام زمان ( عج ) چطور با عمر طولاني به شكل 40 ساله ظاهر مي شود ؟  
  382   چگونه پيامبران و امامان ما در جذب اكثر مردم به آئين اسلام و تشكيل حكومت عدل جهاني موفقيت حاصل نكردند در حالي كه امام زمان اين توفيق را پيدا خواهد كرد . و چرا در قرآن مجيد درباره امام مهدي ( عج ) آيه اي وجود ندارد ؟  
  383   چه لزومي دارد مصلح جهان همان فرزند امام يازدهم باشد ؟ مگر خداوند قادر نيست هر وقت اراده كند مصلحي بيافريند ؟ چرا خداوند فردي را هزار سال يا دوهزار سال نگهداري مي كند تا در موقع لزوم از آن استفاده كند تا افرادي كه منتظر فرصت مي باشند بهانه گيري كنند ؟  
  384   اينكه گفته شده است كه خود مردم مانع ظهور حضرت حجه هستند آيا مردم اين زمان با مردم زمان امام حسين ( عليه السلام ) تفاوت دارند ؟  
  385   هنگام ظهور حضرت مهدي ( عليه السلام ) چگونه مردم ، مي فهمند كه آن حضرت مهدي ( عليه السلام ) است در صورتي كه وي غائب بوده و مردم وي را نديده اند ؟  
  386   آيا امام زمان از سلاحهاي مخرّب اتمي براي پيشرفت حكومت خود استفاده خواهد كرد و اگر چگونه قيام آن حضرت به پيروزي در سطح جهاني منتهي خواهد شد ؟  
  387   علائم ظهور امام زمان ( عليه السلام ) چيست ؟  
  388   اگر عاقبت عدالت برقرار و ظلم نابود مي شود پس وظيفه ما چه مي شود ؟  
  389   آيا مردمان زمان مهدي ( عليه السلام ) همه براساس عقل و فكر عمل مي كنند ؟  
  390   آيا حكومت جهاني امام زمان ( عليه السلام ) منافي با اراده و اختيار انسانها نيست ؟  
  391   آيا حكومت جهاني امكان پذير است ؟  
  392   آيا بعد از ظهور امام زمان ( عليه السلام ) انسان وجود دارد كه حكومتي برقرار باشد ؟  
  393   آيا با ظهور حضرت حجّة ( عليه السلام ) ظلم ها و ستم ها به پايان مي رسد ؟  
  394   حضرت مهدي ( عليه السلام ) در چه زماني و در چه جايي و به چه صورتي ظهور مي كند و آيا بعد از قيام حضرت مهدي ( عليه السلام ) جهان به حيات خود ادامه مي دهد يا قيامت برپا مي شود ؟  
  395   آيا فقط 313 نفر در روي زمين خواهند ماند و مابقي كشته خواهند شد ؟  
  396   آيا پس از اينكه امام غايب با ياران خود جهان را پر از عدل و داد كند قيامت فرا مي رسد ؟  
  397   علائم ظهور حضرت حجّة چيست ؟  
  398   عصر ظهور حضرت چه عصري است ؟  
  399   در روايت آمده كه تمام امامان شهيد و يامسموم مي شوند بنابراين حضرت مهدي ( عليه السلام ) هم بايد يا كشته يا مسموم گردد و اين با زنده بودن منافات دارد ؟  
  400   مگر در جنگ جهاني اوّل و دوم ، نهايت ظلم و تجاوز در دنيا حاكم نبوده است چرا حضرت مهدي ( عليه السلام ) ظهور نكردند ؟