بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:دلايل وجود حضرت مهدي (ع)
سؤال:دلايل وجود حضرت مهدي ( ع ) چيست و آيا آيه اي درباره حضرت مهدي ( ع ) وجوددارد؟
جواب:

آيات مربوط به حضرت مهدي ( عج ) در قران مجيد فراوان است كه ازبين آنها به ذكر دو آيه اكتفا مي شود .آيه اول : ( ( ولقد كتبنا في الزبور من بعدالذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذالبلاغا لقوم عابدين ؛ به تحقيق در زبور از پس تورات نوشتيم كه مسلما زمين را بندگان صالح من به ارث خواهند برد، به يقين در اين سخن پيام رسايي است براي قومي كه بندگان خدايند ) ) ، ( انبيا، آيه 105 ) . آيه شريفه از سرنوشت نهايي زمين خبرمي دهد كه بندگان صالح، آن را به ارث خواهند برد .قابل تامل در آيه بالا اين است كه در تورات حضرت موسي و زبور حضرت داوود از اين حكومت يادشده است ، در حالي كه اين دو پيامبر الهي خودشان از انبيايي بوده اند كه حكومت داشتند؛ با اين حال به آنها خبر از حكومت صالحان بر روي زمين داده شده است ( آن هم با اين همه تاكيد ) . مطلب ياد شده ، اين حقيقت راروشن مي كند كه اين وعده الهي ، حكومت ديگري است و آن حكومت بركل زمين مي باشد .كلمه الارض هم اشاره به همين معنا دارد .گفتني است كه براي همين در كتاب اين دو پيامبر، وعده تحقق حكومت جهاني داده شده است و چنين حكومتي تا اين زمان نبوده و مخصوص به زمان ظهور امام زمان ( عج ) است . اختصاص ذكر اين وعده جهاني در تورات و زبور ( از ميان كتاب هاي آسماني ديگر ) ، ظاهرا به جهت تجربه حكومت مومنان بر بخشي از زمين در زمان حضرت موسي و داوود بوده است . آيه دوم : ( ( وعدالله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لايشركون بي شييا و من كفر بعد ذلك فاوليك هم الفاسقون ؛خداوند كساني از شما را كه ايمان آوردند و صالحات را انجام دادند، وعده فرمود كه آنان را قطعا در زمين به خلافت خواهد گمارد، همان گونه كه كساني را كه پيش از آنان بودند به خلافت گمارد و قطعا برايشان دينشان رامستقر خواهد نمود؛ ديني كه آن را برايشان پذيرفت و قطعا آنان را از پس خوفشان به حالت امنيت ، دگرگون مي كند، به جهت آن كه مرا عبادت كنند [ و ] چيزي را با من شريك نگردانند و هر كه بعد از آن كفر ورزد پس قطعاآنان فاسقانند ) ) ، ( نور، آيه 55 ) . در اين آيه شريفه ، خداوند وعده استقرارحكومت الهي بر روي زمين را به مسلمانان مي دهد؛ حكومتي كه در سايه آن هيچ گونه ترسي نيست و در آن عبادت خداوند بدون شرك انجام مي شود؛يعني ، حكومتي صد در صد اسلامي كه در آن از شرك و نفاق اثري نيست. كاملا روشن است كه حكومتي با اين خصوصيات ، تا به حال نبوده و تنهاحضرت حجت است كه حكومت جهاني خواهد داشت و دنيا را پر از عدل و داد نموده و ريشه كفر و نفاق را خواهد كند .تشبيه اين حكومت به حكومت پيامبران گذشته ، در نوع حكومت ( يعني الهي بودن آن ) است ؛ نه در خصوصيات آن از جهت جهاني بودن و برچيده شدن كفر و شرك ازسراسر جهان . اما دلايل وجود حضرت مهدي غير از دليل عقل كه حكم مي كند به اين كه در هر زمان بايد حجتي زنده از طرف خداوند بر مردم باشد،روايات متواتر و فراواني هست كه از شيعه و سني نقل شده است . حتي چندنفر از علماي اهل سنت كتاب هايي در مورد حضرت مهدي و اثبات وجودآن حضرت و اين كه خواهد آمد و زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد و...نوشته اند .براي مطالعه بيشتر ر.ك : صفه المهدي ، حافظ ابي نعيم اصفهاني والعرف الوردي في اخبار المهدي ، سيوطي . اطلاعاتي به صورت آماري ازروايات در مورد امام زمان ( عج ) - كه از كتب شيعه و سني استخراج شده است - براي شما ذكر مي شود : 1- روايات بشارت به ظهور حضرت مهدي ( عج ) 675 مورد 2- رواياتي كه مي رساند از اهل بيت پيامبر ( ص ) است 389 مورد 3- رواياتي كه دلالت مي كند از اولاد علي ( ع ) است 214مورد 4- رواياتي كه دلالت مي كند از اولاد فاطمه ( س ) است 192 مورد 5-رواياتي كه دلالت مي كند نهمين فرزند امام حسين ( ع ) است 148 مورد 6-رواياتي كه دلالت مي كند از اولاد امام زين العابدين ( ع ) است 185 مورد 7-رواياتي كه دلالت مي كند از اولاد امام حسن عسكري ( ع ) است 147 مورد8- رواياتي كه دلالت مي كند زمين را پر از عدل و داد مي كند132 مورد 9-رواياتي كه دلالت مي كند عمر حضرت طولاني است 318 مورد 10-رواياتي كه دلالت مي كند حكومت حضرت جهاني است 47 مورد 11-رواياتي كه دلالت مي كند امام دوازدهمين است 136 مورد در پايان روايتي ازيكي از كتاب هاي معتبر اهل سنت ذكر مي شود .رسول خدا ( ص ) مي فرمايد : ( ( اگر از زمانه و روزگار باقي نماند مگر يك روز، خداوند مبعوث خواهد كردمردي از اهل بيت مرا كه زمين را پر از عدل و داد كند چنانچه پر از ظلم وجور شده بود ) ) ، ( مسند احمد حنبل ، ج 1، ص 99 - ج 3، ص 17 و 70 ).