بازگشت

گروه: اديان و مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:حضرت مهدي (ع) در روايات اهل سنت
سؤال:نمونه اي از روايات اهل سنت درباره حضرت مهدي (عج ) را ذكر كنيد ؟
جواب:

رسول اللّه (ص ) فرمود : اگر يك روز از عمر جهان بيشتر نماند باشد خداي متعال آن روز را چنان طـولانـي خواهد كرد تا مردي از اهل بيت من و همنام من به حكومت برسد وزمين را پر از عدل و داد كند , چنانچه پر از ظلم و جور شده است . ( صحيح ترمذي , ج 2 , ص 46 ) , ( صحيح ابي داود , ج 2 , ص 207 ) , ( مسند احمد بن حنبل , ج 1 , ص 378 ) و ( ينابيع الموده , ص 49 , ص 280 , ص 440 و ص 186 ) . از ام سلمه نقل كرده اند كه رسول اللّه (ص ) فرمود : مهدي از عترت من و از فرزندان فاطمه است ( اسـعاف الراغبين , ص 134 )از ابن عباس نقل كرده اند كه رسول اللّه (ص ) فرمود : همانا علي امام امـت بـعـد ازمـن اسـت و از فرزندان او قائم منتظر مي باشد و هنگامي كه ظهور كند زمين را پر ازعدل و داد مي سازد , چنانكه پر از ظلم و جور شده است ( ينابيع الموده , ص 494 )