بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:تعداد ياران امام زمان
سؤال:آيا ياران امام زمان ( عج ) ( 313 نفر ) همه مسلمان و شيعه هستند يا از اديان ديگر نيز جزو اين افراد هستند؟
جواب:

- 313 نفر كه در روايات اشاره شده از ياران خاص و ويژه آن حضرت مي باشند كه همگي از شيعيان خالص و بسيار باايمانند البته غير از آنان نيز ياران متعدد ديگري براي آن حضرت وجود دارد ولي علي القاعده همگي بايد همسو و هم انديشه با آن حضرت و آرمانهاي ايشان باشند علاوه بر اين رواياتي ( ( 3 ) ) هر نشان مي دهند كه پس از ظهور آن حضرت بسياري از مسيحيان مسلمان مي شوند .به جهت وجه غالب يا كامل ياران آن حضرت مسلمان و شيعه خواهند بود هرچند به تازگي به اسلام و تشيع گرويده باشند .