بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:محل زندگي امام زمان
سؤال:آيا امام زمان ( عج ) در جزيره خضرا زندگي مي كنند؟
جواب:

نظرات در اين زمينه بسيار متناقض و بعضا غيرعلمي مي باشد .مكان دقيق زندگي آن حضرت بنا به خواست خداوند مشخص نمي باشد؛ چنان كه اين عدم مشخص بودن در جملات دعاي ندبه خطاب به آن حضرت واضح است : ( ( ام ذي طوي ، ابرضوي ، او غيرها...؛ آيا در ذي طوي هستي يا در رضوي يا درغير آن ... نمي دانم ) ).