بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ظهور امام زمان
سؤال:براي ظهور حضرت مهدي چه بايد كرد
جواب:

وظيفه ما براي تعجيل ظهور حضرت مهدي عبارت است از:

1. دعا و درخواست از خداوند متعال (به خصوص شركت در دعاهاي ندبه

و...)

2. خودسازي و تزكيه و تهذيب نفس و پاكسازي وجوداز لوث گناهان و

معاصي (ما بايد به روحي پاك و طهارت يافته، آمادهئ قيام باشيم)

3. آماده سازي محيط و اصلاح جامعه

تا زماني كه جامعه فاسد و تباه آلود باشد و هيچ زمينهاي براي ظهور آن

حضرت فراهم نشود، زمان ظهور به تاخير خواهد افتاد.

4. آگاهي بخشيدن به جامعه دربارهئ صفات و ويژگيهاي امام زمان و

محاسن و فوايد حكومت جهاني آن حضرت

5. تشويق و ترغيب همگاني براي دعا و درخواست تعجيل فرج حضرت

مهدي(عج)