[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [10]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:487

رديف عنوان سؤال
  101   آيا واقعاً علائم ظهور امام زمان (عج) ديده ميشود؟



 
  102   آيا بعد از ظهور حضرت مهدي(عج) زندگي به پايان ميرسد؟

 
  103   زماني كه امام زمان(عج) ظهور ميكند، در دنيا چه اتفاقي ميافتد؟

 
  104   علائم ظهور حضرت صاحب الامر(عج) چيست و تا كنون كدام يك از علائم حتمي و غير حتمي به وقوع پيوسته است؟

 
  105   آيا هنگامي كه امام زمان ظهور ميكند، مدت زمان كوتاهي تا روز قيامت باقي ميماند؟

 
  106   امام زمان(عج) چه وقت ظهور خواهد نمود؟

 
  107   امام زمان(ع) در وقت ظهور به كدام ركن از اركان كعبه تكيه خواهد زد؟

 
  108   سلسله حوادث و اتفاقاتي كه پيش زمينه ظهور حضرت صاحب الامر است، تا چه مقدار تحقق يافته و كدام يك محّقق شده است؟

- آيا هتك حرمت به عتبات عاليات از حوادث زمينه ساز ظهور است؟ وظيفه ما در خصوص اين حوادث اسفبار چيست؟

 
  109   در روايت است كه وقتي حضرت مهدي(عج) ظهور مي كند، عقول بندگان كامل مي شود واخلاقشان به تعالي مي رسد. آيا اين كمال مختص مؤمنان درجه يك است يا شامل همه آناني ميشود كه زمان امام را درك مي كنند؟

 
  110   آيا علائم ظهور حضرت مهدي(عج) از جمله قتل نفس زكيه، خروج سفياني، فتنه روم و... به وقوع پيوسته است؟ آيا فتنههاي امروزي غربيها در عراق را مي توان از آن علائم دانست؟

 
  111   چرا حضرت مهدي (عج) ظهور نمي كند تا دنيا را از خواب غفلت بيدار كند؟

 
  112   آيا واقعاً امام زمان(ع) بعد از ظهور هزار سال عمر مي كند؟

 
  113   يكي از نشانه هاي حتمي ظهور حضرت مهدي(عج) خسف بيداء است. در اين خصوص توضيح دهيد.

 
  114   بعد از آن كه امام زمان(ع) ظهور كرد، چگونه بين مردم حكم ميكند و مجلس حكم وي كجا است؟

 
  115   نشانه هاي ظهور امام زمان چيست؟

 
  116   آيا در زمان ظهور امام زمان(ع) آقاي خامنه اي در قيد حيات نيستند؟

 
  117   اين حديث از كيست كه معيّن كنندة وقت ظهور امام زمان(ع) دروغگو است؟

 
  118   از طرفي گفته مي شود: منتظران مصلح بايد صالح باشند، و از طرفي ديگر گفته مي شود: امام زمان(عج) زماني ظهور مي كند كه جهان پر از ظلم شده باشد. كدام صحيح است؟ توضيح دهيد.

 
  119   در كتاب آيا ظهور نزديك است آمده كه چند سال قبل آقاي بهلول در ارتش سوريه، سفياني معروف را در جمع سران ارتش ديده است. با توجه به اين خبر موثق، آيا واقعاً احتمال ظهور تا به اين حد نزديك است؟

 
  120   در برخي از كتاب ها مطرح شده است كه امام زمان(ع) روز جمعه كه مصادف با روز عاشورا و نوروز است ظهور مي كند آيا اين واقعيت دارد؟

 
  121   در خصوص چگونگي و مكان ظهور امام زمان(ع) توضيح بفرماييد. اگر حضرت مهدي ظهور كند، همةمردم مي ميرند و قيامت فرا مي رسد؟ آيا پيامبران از ظهور حضرت مهدي(ع) آگاه خواهند شد؟

 
  122   يكي از نشانه هاي ظهور امام زمان فساد و تهاجم فرهنگي است، پس چرا با تهاجم فرهنگي مبارزه مي شود؟ توضيح دهيد.

 
  123   در بعضي از روايات از علائم ظهور امام زمان(عج) خروج طالقاني و قمي و خراساني بيان شده است؛ آيا اين ها اتفاق افتاده؟ آيا سيد حسني و حسيني، مقام معظم رهبري مي باشد؟ آيا علائم حتميه و غير حتمية ظهور امام زمان واقع شده است؟

 
  124   آيا بعد از حمله امريكا به عراق و اوضاع فعلي جهان غرب مي شود گفت اين امر و حوادث آينده زمينه را براي ظهور امام زمان(ع) فراهم كرده است؟

 
  125   وظيفه جوانان نسبت به آماده كردن زمينه ظهور امام زمان (عج) چيست؟

 
  126   در مورد ظهور امام زمان (عج) و علائم ظهورش، و چگونگي ارتباط با آن حضرت توضيح دهيد.

 
  127   آيا ائمه(ع) روز ظهور امام زمان(ع) و روز قيامت را مي دانند؟

 
  128   آيا تا كنون علائمي از وعدة ظهور روي داده است و چند وعده باقي مانده است؟

 
  129   درحديث است وقت ظهور، امام زمانعج دست بر سر بندگان خدا ميكشد و عقولشان كامل ميشود. آيا ايمانشان نيز كامل ميشود؟ آيا تمام رذائل اخلاقي آنان از بين ميرود؟ آيا مؤمنان از هواي نفس به طور مطلق رها ميشوند؟ آيا به تكامل ميرسند و مؤمنان از نمونه بندگان خاص ميشوند؟ وجود حضرت باعث سير الي الله مؤمنان ميشود و در سلوك موفق ميشوند؟

 
  130   علائم ظهور چه چيزهايي است؟

 
  131   در موقع ظهور امام زمان(عج) اولين كسي كه با او بيعت مي كند، كيست؟

 
  132   در هنگام ظهور, امام زمان (عج ) از چه سلاح هايي براي مبارزه با دشمن بهره مي گيرد؟

 
  133   زماني كه حضرت مهدي(عج) ظهور كند، چه نشانه هايي در خد ايشان وجود دارد تا شناخته شود؟

 
  134   آيا وقتي امام زمان (ع) ظهور ميكند، چهره را ميشناسيم؟

 
  135   منظور از اين كه منتظران واقعي بايد زمينه ظهور امام زمانع را فراهم كنند چيست؟ از يك طرف ظهور وقتي است كه ظلم و ستم گيتي را گرفته باشد و از طرفي منتظران بايد با ظلم مبارزه كنند. اين دو چطور قابل جمع است؟

 
  136   معتبرترين نشانههاي ظهور حضرت مهديعج كدامند؟

 
  137   وقتي كه امام زمان (عج) ظهور كنند، سرانجام انسانهاي گناهكار چه ميشود؟

آيا پس از ظهور امام زمان (عج) قيامت ميشود يا زندگي دنيوي ادامه مييابد؟

 
  138   آيا روز ظهور امام زمانعج همه عالم صداي حضرتش را ميشنوند؟ روال دنيا پس از آن چگونه خواهد بود؟

 
  139   آيا امام زمان ميداند كي ظهور خواهد كرد؟

 
  140   نشانههاي ظهور امام زمان را بنويسيد.

 
  141   درباره ظهور امام زمان(ع) نظريه هايي هست مانند اين كه ميگويند هر وقت دنيا پر از فساد شد، امام زمان ظهور ميكند. اگر اين طور است، براي تعجيل در ظهور امام، فساد را گسترش دهيم؟ آيا اين طور است و يا اين كه ظهور، شرايطي ديگر دارد؟

 
  142   هميشه ميگويند براي سلامتي يا تعجيل در ظهور امام زمان(ع) دعا كنيم. با توجه به اين كه حضرت در حفاظت خداوند است و تا موعد مقرر ظهور نميكند، آيا دعاهاي ما ظاهرفريبي نيست؟

 
  143   ظهور امام زمان(ع) و حضرت مسيح(ع) چگونه است؟

 
  144   بارزترين ويژگي هاي ظهور امام مهدي(عج) چيست؟ چند مورد از اين ويژگيها محقق شده است؟

 
  145   در نهايت جهان به كجا ميرود و امام زمان(ع) در چه زماني از تاريخ ظهور خواهند كرد و پس از ظهور چه روي ميدهد؟ انسان هايي كه قبلاً از دنيا رفتهاند، چه ميشوند؟

 
  146   آيا امام عصر(عج) از وقت ظهور خويش مطلعند؟

 
  147   آيا در زمان ظهور امام زمان(عج) زنان چون مردان ممكن است در راستاي اهداف امام باشند؟ آيا زنان مؤمنه مي توانند يار امام زمان(عج) باشند؟

 
  148   چرا زمان دقيق ظهور امام زمان(ع) مشخص نيست و فقط نشانههاي آن آشكار است؟

 
  149   امام زمان عليهالسلام چه روزي ظهور خواهد فرمود؟

 
  150   نشانههاي ظهور امام زمان(ع) را بنويسيد.