بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:امام زمان(ع) در وقت ظهور به كدام ركن از اركان كعبه تكيه خواهد زد؟


جواب:

در روايات اهل بيت(ع) آمده است كه ظهور حضرت مهدي(عج) از بهترين مكان، يعني مكه و مسجد الحرام، بين ركن و مقام آغاز مي شود.(1)

ابي حمزه ثمالي از امام سجاد(ع) پرسيد: چه مكان و بقعهاي افضل است، حضرت فرمود: بين ركن و مقام؛(2) يعني بين حجرالاسود و مقام ابراهيم.

امام باقر(ع) فرمود: گويا مي بينم كه بين ركن (حجرالاسود) و مقام ابراهيم حضرت مهدي(عج) قرار گرفته و بعد از به جا آوردن نماز مردم را به حق فرا مي خواند و دعوتش را اعلان مي دارد.(3)

علي بن مهزيار اهوازي از امام جواد(ع) نقل مي كند كه حضرت مهدي(عج) در حالي كه بين ركن و مقام، يعني بين حجر الاسود و مقام ابراهيم قرار گرفته و جبرئيل نزد حضرت قرار دارد، مردم را به بيعت فرا ميخواند و جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد، همان گونه كه پر از ظلم و جور شده بود.(4)

با توجه به روايات فوق، مقصود از ركن، ركن حجر الاسود مي باشد.

پي نوشتها:

1. شيخ طوسي، كتاب الغيبه، ص 453 و 454.

2. شيخ حرعاملي، وسائل الشيعه، ج 1، ص 122.

3. مجلسي، بحارالانوار، ج 52، ص 222 و 135.

4. همان، ج 52، ص 290.