بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:امام زمان(عج) چه وقت ظهور خواهد نمود؟


جواب:

از روايات اهل بيت(ع) استفاده مي شود وقت ظهور امام زمان(عج) را كه جز خداوند بزرگ نميداند. آنان به ما سفارش نمودهاند اگر كسي وقت ظهور حضرت را مشخص نمود، او را تكذيب نماييم. بنابراين تنها مي توان در مورد نشانههاي ظهور حضرت مهدي(عج) سخن گفت، بي آنكه وقت را معيّن نماييم.

درباره علائم ظهور مطالب مفيدي به پيوست ارسال مي گردد، آن را خوب مطالعه نماييد. چنانچه سؤالي باقي ماند، در مكاتبات بعدي براي ما بنويسيد.