[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [10]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:487

رديف عنوان سؤال
  251   وقتي كه امام زمانغ ظهور ميكند، آيا مانند امامان ديگر، به تبليغ دين ميپردازد يا بدون هيچ فرصتي، تمام بدكاران را از بين ميبرد و جايي براي اصلاح ديگران، باقي نميماند؟

 
  252   امام دوازدهمغ چه زمان ظهور خواهند كرد؟

 
  253   با توجه به آية 38 سورة حجر: يوم الوقت المعلوم چه روزي است؟ اگر روز قيام امام زمانغ است، مگر بعد از ظهور حضرت، ديگر گنهكار يافت نميشود؟ مگر قاتل امام زمانغ را شيطان گول نميزند؟ آيا بعد از ظهور آن حضرت، باز هم يهود و نصارا وجود دارد؟

 
  254   با توجه به آيات قرآن كريم، بفرماييد كه امام زمانغ چه موقع ظهور ميكند؟

 
  255   ميدانيم كه هنوز قيامت فرا نرسيده و تا ظهور امام زمانغ به طول ميانجامد، پس چرا در بعضي از سورهها، داستانهايي آمده كه در قيامت اتفاق افتاده است؟

 
  256   ميگويند: وقتي امام زمانغ ظهور ميفرمايد، تمام دستگاههاي جديد از كار ميافتد. آيا در اينباره در قرآن سخني به ميان آمده و يا حديثي از ائمه: وارد شده است؟ لطفاً حديث را بيان كنيد. در ضمن بفرماييد امام زمانغ هنگامي كه در كنار خانه كعبه قرار ميگيرد، چگونه صدايش را به جهانيان خواهد رساند؟

 
  257   آياتي از قرآن كه به ظهور امام زمانغ اشاره دارد را به صورت فهرست گونه بيان كنيد. در ضمن احاديث و رواياتي كه به زمان ظهور امام مهديغ اشاره دارد را بيان كنيد. (البته منظورم ويژگيهاي زمان ظهور آن حضرت نيست).

 
  258   منظور از مدت شمرده شده در آيه 104 سورة هود چيست؟ آيا اشاره به مدت بعد از ظهور امام زمانغ دارد؟

 
  259   سرگذشت شيطان پس از ظهور امام زمانغ چه خواهد شد؟

 
  260   كداميك از نشانههاي ظهور حضرت مهديغ كه در قرآن آمده، واقع شده است؟

 
  261   آيا نابودي اسرائيل قبل از ظهور امام زمانغ رخ ميدهد يا به دست آن حضرت صورت ميگيرد؟

 
  262   آيا صحيح است كه امام زمانغبا دين جديد و قرآن كامل ظهور ميكند؟

 
  263   نشانههاي ظهور امام زمانغ را بيان كنيد؟ آيا اين نشانهها در جامعة امروز وجود دارد؟

 
  264   هر كسي از خداوند و امامان: خود تقاضاهايي دارد و نخستين آرزوي من ظهور امام زمانغ است، لطفاً آداب درخواست آرزوها را براي من بگوييد.

 
  265   مراد از آية 96 سورة انبيأ آيا ظهور امام عصر7 است؟ مقصود از راه ياجوج و ماجوج چيست؟

 
  266   آيا انسانها ميتوانند با دعا و درخواست از خدا، بر ظهور امام زمانغ تأثير بگذارند؟

 
  267   بعد از ظهور امام زمانغ جهان چگونه است؟ آيا مردم جهان همه مسلمان ميشوند؟

 
  268   چرا بايد از مصحف امام علي7 بيبهره باشيم؟ با عدم دسترسي به آن مصحف آيا از نسلهاي قبل از ظهور امام زمان (عج) در راستاي رسيدن به كمال حقي ضايع نشده است؟

 
  269   در خصوص علائم ظهور امام عصر( توضيحاتي ارائه فرماييد؟

 
  270   مهمترين وظيفه ما جوانان جهت زمينه سازي براي ظهور امام زمان (عج) در شرائط كنوني چيست ؟

 
  271   مهمترين وظيفه ما جوانان جهت زمينه سازي براي ظهور امام زمان (عج) در شرائط كنوني چيست ؟

 
  272   مهمترين وظيفة ما جوانان جهت زمينهسازي براي ظهور امام زمان (عج) در شرايط كنوني چيست؟

 
  273   چند سال از زمان حضرت آدم مي گذرد و آيا مي توان گفت كه چقدر از آن زمان تا حالا بوده است و آيا پيامبران همچون الياس و حضرت خضر و آنها هم در زماني قومي را هدايت كردند يا نه و هدف از غايب شدن آنها چيست و آنها در ظهور حضرت مهدي (عج) خواهند بود ؟

 
  274   1- عرض ميكنم هر قيامي قبل از قيام حضرت صاحب (عج) باطل است. چرا امام در زمان جنگ، جنگ را بر خلاف خواستة همه تعطيل نميكردند و ميفرمودند (جنگ جنگ تا پيروزي) و ما اين همه جوان را از دست داديم.

 
  275   1- من شنيده ام كه مي گويند اگر درآخر دعاهايي كه برحمتك با ارحم الراحمين ندارد اين جمله را بگوييم گناه بزرگي مرتكب شده ايم وبدعت كرده ايم پس براي چه من از زبان بيشتر مردم اين امر را مي شنوم ومن مي گويم پس درآخر سوره هاي قرآن هم صدق الله العلي العظيم ندارد پس چرا اين جمله را مي گوييم؟

2- چرا بعضي سوره ها با حم شروع مي شود وبعضي سوره ها با كلماتي ديگر؟

3- من دركتاب علائم ظهور خواندم كه يكي از علائم ظهور خروج مردي بنام سفياني است پس چرا قبل از اينكه او بخواهد كاري بكند مسلمين او را نمي كشند، نامش معلوم است، ستمكار هم است پس چرا از بين نمي برند؟

 
  276   1- علائم ظهور امام زمان (عليه السلام)

2- اعتقاد به مهدوديت وامام زمان (عليه السلام)

3- شخصيت سيد حسني

4- جزيره خضراء (مكان زندگي امام زمان (عليه السلام) ) وانطباق آن بامثلث برمودا .

 
  277   1- آيا حقيقت دارد كه امام زمان (عج) پس از ظهور و بعد از مدتي به دست زني حيله گر كشته مي شود؟

2- آيا امام زمان (عج) در روز جمعه ظهور مي كند؟ چرا؟

 
  278   1- چرا برادران سني ما دست به سينه نماز مي خوانند؟توضيح دهيد.

2- از كجا معلوم مي شود كه انشاءا...امام زمان(ع) مي خواهند ظهور كنند؟

3- آيا اين جمله صحيح است كه وقتي پيراهن خوني امام حسين(ع)خونهايش تازه شود آن وقت امام زمان ظهور خواهد كرد؟

 
  279   1- چرا درمقطع پيش دانشگاهي و خصوصاً دانشگاه به درس قرآن اهميت زيادي نمي دهند ويااصلاً تدريسنمي شود ؟با توجه به اينكه جوانان دراين مقطع بيشتر به قرآن وداستانهاي اهلبيت نياز دارند ؟

2- چرا درتجملات وتشريفات مسئولين كشوري اسراف مي شود؟البته ناگفته نماند كه بنده هم باتشريفات موافقم ولي تاحدي , نه اينقدر كه دركشور ما هست ؟

3- وظيفه يك مسلمان دربرابر ظالم چيست ؟

4- آيا ساعت و انگشتر طلا براي مردحرام است ؟

5- تا ظهور آقا امام زمان (عج) چقدر مانده است ؟

 
  280   گويند هنگامي كه امام ظهور كند تمامي فقهاي آن دوره با ايشان دشمن مي شوند، آيا چنين چيزي صحت دارد؟ روايتي موجود است؟

 
  281   مي گويد امام زمان( هنگام ظهور معجزاتي را به همراه دارد، آن معجزات كدامند؟

 
  282   نشانه هاي ظهورامام زمان( چيست؟

 
  283   در روايات آمده كه امام زمان( در زمان ظهورشان مأمور به غيب مي باشند، محدودة مأموريت ايشان به غيب چقدر است؟(كمي توضيح دهيد) به طور مثال ايشان مأمور به آشكار كردن گناهاني و خطاهائي كه در خلوت نيز انجام مي شود هستند يا خير؟منابعي را كه پاسخ سؤال را مي دهيد ذكر فرماييد.

 
  284   چرا امام زمان? ظهور نمي كند؟

 
  285   لطفاً كتابهاي در رابطه با امام زمان ( جهت شناخت بيشتر نسبت به آن حضرت، بويژه وقايع پس از ظهور آن حضرت را معرفي بفرماييد.

 
  286   امام زمان( وقتي ظهور مي كنند مي گويند يك پرچم در دست دارند و روي پرچم جمله اي نوشته شده است آن جمله چيست؟

 
  287   اينكه ميگويند وقتي امام زمان (عج) ظهور ميكنند، آنچنان دين اسلام را از پيرايهها پاك ميكنند كه گويي دين جديدي آوردهاند، با وجود مراجع عظام ما كه سعي ميكنند دين اسلام را به شكل درست آن مطرح نمايند، چگونه قابل جمع است؟ به عبارت ديگر با وجود مراجع تقليد و علماء دين بازهم آيا دين آنچنان دچار انحراف و پيرايهها مختلف ميشود كه وقت امام زمان (عج) ظهور ميكنند، اسلام را به شكل صحيح آن مطرح مينمايند؟

 
  288   در خصوص ظهور امام زمان( گفته اند كه بايد فساد در جامعه زياد شود ما كه قبول نداريم لطفاً توضيح دهيد.

 
  289   هنگام ظهور امام زمان( چه روي مي دهد؟ عاقبت انسانهاي ظالم و ستمكار چه مي شود؟

 
  290   آيا اصلاً در زمان ظهور امام زمان ع گناهي اتفاق مي افتد، و عدالت جاري مي شود؟

 
  291   اگر در زمان ظهور امام زمان (عج) همه افراد صالح هستند پس قاتل امام زمان (عج) كه فردي ناصالح است بين آنها چه ميكند؟

 
  292   جامعه چگونه بايد باشد تا امام زمان (ع) ظهور كند؟ بعضي مي گويند كه درجامعه زياد گناه و ناحقي بايد شود، آيا اين موضوعات صحيح است؟ راهنمايي كنيد.

 
  293   مي دانيم كه از جمله زمينه هاي ظهور امام زمان ع پر شدن ظلم و فساد در زمين مي باشد و سبب پيدايش نياز مردم در اثر اين ظلم و فساد به منجي عالم بشريت مي گردد آيا اين امر فقط مربوط به مسلمانان مي گردد يا مربوط به كل عالم مي گردد؟

 
  294   در روايات آمده كه امام زمان(عج) در هنگام ظهورشان مامور به غيب مي باشند.محدوده ماموريت ايشان به غيب چقدر است؟ كمي توضيح بفرماييد؟ بطور مثال ايشان مامور به آشكار كردن گناهان و خطاهايي كه در خلوت انجام مي شود هستند يا خير؟ منابعي كه پاسخ سوال را مي دهيد ذكر فرماييد.

 
  295   نشانه هاي ظهور امام زمان( چيست؟

 
  296   اسلام بايد چگونه باشد كه امام زمانع ظهور كند؟

 
  297   چند مدت بعد از به شهادت رسيدن امام زمان (ع) قيامت ميشود؟

 
  298   آقا چند سال بعد از ظهور زنده است ؟

 
  299   آقا چند سال بعد از ظهور زنده است ؟

چند سال بعد از به شهادت رسيدن امام زمان (عج) قيامت مي شود؟

 
  300   هنگام ظهور امام زمان( چه روي مي دهد؟ عاقبت انسانهاي گناهكار چه مي شود؟