[ 1] [ 2] [ 3]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:126

رديف عنوان سؤال
  51   زماني كه امام مهدي 7ظهور مي كند, قبل از ظهور, دنيا را فساد و تباهي فرا گرفته است و يااين كه دنيا پر از عدل و عدالت است ؟

 
  52   منظور از اين كه بعد از ظهور امام زمان 7زنان در خانه به روش پيامبر عمل مي كنند چيست ؟نقش زنان در حكومت امام زمان 7چيست ؟

 
  53   مدت حكومت امام زمان چقدر است و چقدر با قيامت فاصله دارد؟

 
  54   اين كه امام زمان(عج) آن گاه كه ظهور مي كند، جهان را پر از عدل خواهد نمود، معنايش اين است كه همة كافران و بدكاران را خواهد كشت و روي كرة زمين تنها انسان هاي با ايمان و نيكوكار باقي مي ماند؟

 
  55   فلسفه رجعت چيست؟ بعد از ظهور امام زمان وقتي جهان پر از عدل شود، ديگر چه لزومي به رجعت و حكومت يك يك امامان (ع) است؟(پ)

 
  56   دو مانع بزرگ بر سر راه حكومت جهاني امام مهديغ، چيست؟

 
  57   در قرآن كريم، ضرورت وجود حكومت امام زمانغ چگونه بررسي و توصيف شده است؟

 
  58   آيا در مورد امام زمانغ و حكومت عدل او، در اديان، مذاهب و فرقههاي ديگر نيز آمده است؟ از معرفي كتاب هم تشكر ميكنم؟

 
  59   امام زمانغ اگر بيايد، حكومت اسلامي برقرار خواهد كرد. مراجع تقليد نيز حكومت ايران را اسلامي معرفي ميكنند بنابراين، اين حكومتاسلامي است و ديگر نبايد ظهور امام زمان را آرزو كرد؟ آيا ظهور امام زمان كه از زمانهاي قديم بيان شده، صرفاً يك عقيده و اميدواري براي بشريت نميباشد؟ حتي اگر قرآن نيز گفته باشد! و اصلاً چرا اسلام مخالفان ومنكرانش را مرتد و واجب القتل ميخواند؟ چرا به فرض، به سلمان رشدي اجازه نميدهد حرف خويش را بزند و چرا اسلام و قرآن از افكار و انتقاد وحشت دارند؟

 
  60   حكومت اكنون امام مهدي (عج) چگونه است؟

 
  61   آيا همه امامان در ظهور حضرت مهدي (عج) زنده خواهند شد و بعد از عدل و داد در دنيا آيا آنهائي كه ايمانشان ضعيف است آنها را شفاعت خواهند كرد (توضيح دهيد)

 
  62   آيا حضرت صاحب الزمان كه ظهور كرد و جهان پر از عدل و داد ساخت زندگي دنيا ادامه پيدا مي كند يا قيامت مي شود و سلاح امام زمان همان شمشير است و اگر اين طور هست كه خيلي مشكل است توضيح بفرمائيد؟

 
  63   آيا ميتوان ولي فقيه را نايب امام زمان دانست؟ از كجا ثابت ميكنيد كه ولي فقيه فعلي در جامعه اسلامي جامع همة شرايط است؟ (با ذكر حديث و روايت ثابت كنيد)

 
  64   موضوع1. آزادي : تساوي حقوق براي همهدستگيري از مظلومان جامعه، كاهش اختلاف طبقاتي 2.اقتدار : استقلال، رسيدن به قله هاي علم 3. سعادت : معنويت، رفاه، امنيت

ـ انقلاب و تحقق آرمان هايش چگونه زمينه ساز ظهور و حكومت جهاني حضرت مهدي( مي شود؟

 
  65   گروهي اعقتاد دارند امام زمان( ظهور كرده و سپس كشته شده، با چند دليل سعي در قانع كردن ما داشتند. دلايل آنها به شرح زير مي باشد : 1. آنها مي گفتند روايتي هست كه مي گويد هرگاه امام( ظهور كند بوسيله پيرزني كه او را زهر مي دهد به شهادت مي رسد. 2. آنها عدم وجود عدل جهاني پس از شهادت بدين علت مي دانند كه امام زمان( را بشارت دهنده ي دين جديدي مي دانند آنها با استناد به روايتي از پيامبر كه فرمودند : اگر دين من كامل ترويج شود يك روز و اگر ناقص نيم روز عمر مي كند، آنها هر روز را 1000 سال مي دانند و معتقدند كه 1000 سال بعد از هجرت شخصي (امام() آمده و نوين دين جديدي را مي دهد.

آيا اين اعتقاد آنان كه امام زمان ظهور كرده و در ايجاد عدالت سعي كرده و اين عدالت به طور تدريجي مثلاً چندصد سال ديگر با كمك پيامبر جديدي به وجود مي آيد ميتواند منطقي باشد؟ دلايل محكمي كه مي توان در مورد ظهور امام زمان و عدل سريع ايشان گفت با توجه به روايات چيست؟

 
  66   آيا در زمان حكومت امام زمان( يهودي و مسيحي و غيره هم زندگي مي كنند؟ و آيا ايشان مأمور به باطن يا مأمور به ظاهرند؟

 
  67   امام زمان( در كجا حكومت مي كنند؟ و چند سال حكومت مي كنند؟ آيا زمان فرا رسيدن قيامت رابطه اي با ظهور امام زمان( دارد؟

 
  68   آيا در زمان حكومت امام زمان(عج) يهودي و مسيحي و ... هم زندگي مي كنند و آيا ايشان مامور به باطنند يا ظاهر؟

 
  69   در احاديث آمده كه حضرت صاحب الزمان(عج) با شمشير مي آيند و مردم ظالم را مي كشند مي خواهم بپرسم در زمان حال كه اين قدر سلاح هاي پيشرفته وجوددارد چطور امام زمان(عج) فقط با شمشير مي جنگد؟

 
  70   اينكه ميفرمايند امام زمان (عج) تشريف خواهند آورد و ظهور خواهند كرد و انتقام حضرت سيد الشهداء و... و ائمه طاهرين را مي گيرند خوب كسانيكه به ائمه ظلم كرده اند از رآس (خلفاء) تا آخر (سربازان حكومت) كه همه مرده اند پس حضرت حجت از چه كساني انتقام مي گيرند؟

 
  71   در زندگي امروز ما براي كسب لذات معنوي بايد از يك سري لذات مادي و جسمي بگذريم، اگر اين امر لازمة وجود انسان است پس در دورة حكومت ولي عصر (عج) كه رفاه و آسايش هست چگونه لذات، لذات معنوي ميباشد؟

 
  72   دامنه حكومت امام زمان(عج) تا كجا ميباشد؟ آيا همه دنيا مسلمان ميشود؟ 
  73   علائم ظهور امام عصر(عج) كه در كتابهاي بحار ج 13 و غيبت نعمانيه در مورد خروج سفياني و يماني و اموي و عباسي (حكومت مجدد آنها) تا چه اندازه مورد اعتماد و تأييد علماي بزرگ اين زمان است؟ 
  74   امام زمان(عج) چند سال حكومت خواهند كرد؟ 
  75   ما 124000 پيامبر الهي داشتهايم كه هيچ كدام نتوانستند كره زمين را از عدل و داد پر كنند و پيامبر اسلام و امامان بشارت ظهور حضرت مهدي(عج) را دادهاند. زمين پر از ظلم و فساد ميگردد همه منتظر ظهور حضرت مهدي ميمانند و خودشان تصميم ميگيرند كه كارهايي را كه امام زمان ميخواهد انجام دهد، انجام دهند و همين طور ميشود كه هر كس در اصل امام زمان خود ميشود و امام زمان در وجود همه ظهور ميكند.

ميخواستم نظرتان را در اين مورد بدانم. 
  76   با توجه به اينكه زمين خالي از معصوم نبايد باشد، بنابراين پس از حكومت حضرت مهدي (عج) چه خواهد شد؟ يك نظريه اين است كه ائمه احدي عشر يكي يكي حكومت خواهند كرد. آيا اين نظريه يك توجيه عقلاني يا وحياني دارد؟ اگر دارد پس از پايان حكومت ايشان (ع) سرنوشت بشر چه خواهد شد؟ 
  77   در زمان امام عصر((عليه السلام))كه جهان پر از عدل وداد مي شود ديگر گناه وجود نداردو مردم بدوند درد سر به بهشت خواهندرفت آيا اين برخلاف عدالت خدا نيست كه ما را در اين زمان قرار داده كه گناه كردن سخت است؟
 
  78   آيا امامان ديگر نيز پس از امام (عج) حكومت خواهند كرد؟
 
  79   آيا لازمه اين كه وقتي جهان پر از ظلم وجود شد امام زمان((عليه السلام)) ظاهر مي شود و دنيا را پر از عدل و داد مي كند اين نيست كه ما امر به معروف و هر گونه حركت اصلاحي را ترك كنيم؟
 
  80   چگونه پيامبران و امامان ما در جذب اكثر مردم به آئين اسلام و تشكيل حكومت عدل جهاني موفقيت حاصل نكردند در حالي كه امام زمان اين توفيق را پيدا خواهد كرد. و چرا در قرآن مجيد درباره امام مهدي (عج) آيه اي وجود ندارد؟
 
  81   آيا امام زمان از سلاحهاي مخرّب اتمي براي پيشرفت حكومت خود استفاده خواهد كرد و اگر چگونه قيام آن حضرت به پيروزي در سطح جهاني منتهي خواهد شد؟
 
  82   آيا حكومت جهاني امام زمان((عليه السلام)) منافي با اراده و اختيار انسانها نيست؟
 
  83   آيا بعد از ظهور امام زمان((عليه السلام)) انسان وجود دارد كه حكومتي برقرار باشد؟
 
  84   وضعيّت اموال در زمان حكومت حضرت به چه صورت است؟ آيا مالكيّت شخص وجود خواهد داشت؟
 
  85   آيا امامان بعد از حكومت حضرت مهدي((عليه السلام)) خواهند آمد و پس از آن چه خواهد شد؟
 
  86   آيا كفار هم در حكومت حضرت باقي هستند؟
 
  87   حكومت در زمان حضرت ول عصر((عليه السلام)) و جهان در آن عصر چگونه است؟
 
  88   حكومت حضرت مهدي(عج) چند سال خواهد بود؟
 
  89   طبق احاديث در دورة آخر الزّمان چه افرادي در جامعه حكومت خواهند كرد و آن افراد در كدام ديار حاكمند؟

 
  90   آيا امامان ديگر نيز پس از امام ( عج ) حكومت خواهند كرد ؟  
  91   آيا امامان ديگر نيز پس از امام ( عج ) حكومت خواهند كرد ؟  
  92   امام زمان داراي چه صفاتي هستند؟  
  93   لدي سوالات حول موضوع المهدي المنتظر - جعلنا الله تعالي من انصاره - اطالب منكم الجواب
لقائل منكر للمهدي ان يقول:
1 - ان التاريخ ينقل لنا روايتين إحداهما ظاهرية والأخري باطنية ، تقول الرواية الاولي التي ينقلها جميع المؤرخين حتي الشيعة الامامية الاثني عشرية : ان الامام الحسن العسكري لم يدع وجود ولد لديه في حياته القصيرة ، ولم يشاهد أحد ذلك ، وانه أوصي عند وفاته بأمواله الي أمه ولم يوص الي أحد من بعده ، ولذلك فقد ذهب اتباعه الي القول بإمامة أخيه جعفر بن علي الهادي وتفرقوا عدة فرق . وهناك رواية اخري سرية (باطنية) نقلها بعض أصحاب العسكري تقول ان لديه ولد مستور وهو الامام من بعده وانه المهدي المنتظر ، وقد برر ذلك البعض كتمان هذا الأمر المهم بسبب الخوف والتقية ، ولكنه لم يستطع تقديم أية أدلة علي صحة دعواه . وكانت هناك شبهات تحوم حول ادعاء أربعة وعشرين شخصا بالنيابة الخاصة عن الامام الغائب ، وعن علاقتهم بالسلطات العباسية التي كانت لديها مصلحة سياسية في الترويج لإمام مهدي غائب في مقابل الحركات الشيعية المعارضة التي استطاعت ان تقيم دولا في اليمن وطبرستان وشمال أفريقيا في ذلك الزمان. ولولا تلك الإشاعات التي روجتها السلطات العباسية عن غيبة الامام الثاني عشر ، لقضي عليها البويهيون الذين سيطروا علي ! مركز الخلافة أكثر من مائة عام.
واذا افترضنا جدلا وجود ظروف سياسية حرجة منعت الامام العسكري من الإعلان عن وجود ولد له ، فان عدم ظهور ذلك الولد في أيام الدولة البويهية الشيعية ألقي ظلالا من الشك علي الموضوع ودفع الشيعة الي التساؤل عن سبب الغيبة ، والتراجع عن الايمان بوجود الامام المهدي.
2 - الايمان بوجود الامام الثاني عشر الغائب ليس من صلب المذهب الشيعي الجعفري ، وقد حدث بعد وفاة الامام العسكري . وبني الايمان به علي أساس الظن والتخمين والافتراض الفلسفي وليس علي أدلة تاريخية علمية يقينية او شرعية ، وان ترك تراث أهل البيت عليهم السلام نقاط إيجابية كثيرة يمكن للمسلمين جميعا وليس الشيعة فقط الاستفادة منها ، كروح التضحية والشهادة في سبيل الله والتواضع والزهد في الدنيا والدعوة الي الشوري ، وهي تمثل جوهر مذهب أهل البيت ولا يختلف عليها المسلمون من جميع المذاهب ، وقد رأينا مؤخرا التفاف السنة والشيعة حول حزب الله وتأييده لجهاده ضد المحتلين اليهود. ومن الممكن ان يتحد المسلمون أيضا وراء أية حركة ديمقراطية تدعو الي الشوري والعدل والحرية في أي مكان.


 
  94   قد فهمنا أنه لا تنتهي الدنيا بوفاة الحجة (عج), ولكن السؤال هو كيف ستكون نهاية العالم مع أنه بعد خروج الامام سيعم العدل والسلام؟
أما السؤال الثاني فهو: كيف سيموت الحجة(عج), فقد جاء في حديث شريف : (( ما منا من مات موتة عين )).
 
  95   هل الاعتقاد بصاحب الزمان امر عقائدي ويعتبر من الاصول ام انه فرعي ؟

ان كان الجواب انه اصلا فالسؤال لابد من طاعته اذ كما يجب طاعة الله فهذا من ذاك واما ان كان الجواب بليس اصلا فما معني الوجود اصلا وما معني الخلافة فصلا و الخلق عدلا و قسطا.
 
  96   روايتي استكه در آخر الزمان شخصي در بين النهرين حكومتي برپا مي كند قصدتصرف مكه مي كند آيا اين روايت بر اسرائيل قابل انطباق است؟  
  97   آيا اطاعت از ولي فقيه در عصر غيبت در حكم اطاعت از امام زمان(عج) است  
  98   اين كه مي گويند بعد از امام زمان(عج) حضرت علي(ع) حكومت خواهد كرد، آياصحيح است؟  
  99   اگر حكومت امام زمان(عج) سراسر حكومت عدل است پس چرا ايشان را به شهادت مي رسانند؟  
  100   با توجه به سلاح هاي پيشرفته امروزي حضرت امام زمان(عج) چگونه با شمشيرپيروز مي شوند؟