بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حكومت امام زمان (ع)
موضوع فرعي:درزمان ظهورهيچ كافري بركفرخويش باقي نميم
سؤال:آيا كفار هم در حكومت حضرت باقي هستند؟

جواب:

آنچه مسلّم است اين است كه بعد از ظهور حضرت ولي عصر((عليه السلام)) بر تمام جهان غالب و پيروز مي گردد و از پاره اي از دعاها استفاده مي شود كه هيچ كافري بر كفر خويش باقي نمي ماند جز اينكه به قتل مي رسد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ26ـ