بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:ظهور امام زمان(ع)-سلاح امام زمان(ع)
سؤال:با توجه به سلاح هاي پيشرفته امروزي حضرت امام زمان(عج) چگونه با شمشيرپيروز مي شوند؟
جواب:

امام زمان(عج) دل ها و انديشه ها را تسخير خواهد كرد. بنابراين بسياري از سلاح به دستان نيز با آن حضرت همراه خواهند شد و طبيعي است كه ديگر سلاحشان عليه انقلاب آن حضرت به كار نخواهد آمد. نكته ديگر آن كه همان گونه كه رسولان الهي بر قدرتمندان زمان خود پيروز مي شدند، امام زمان(عج) نيز بر انبوه سلاح ها و نيروها پيروز خواهند شد. حضرت موسي(ع) چگونه بر فرعون پيروز شد و مسلمانان صدر اسلام چگونه بر ابرقدرت هاي آن زمان غلبه كردند.