بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حكومت امام زمان (ع)
موضوع فرعي:حكومت جهاني امام زمان(ع)و اراده و اختيار
سؤال:آيا حكومت جهاني امام زمان((عليه السلام)) منافي با اراده و اختيار انسانها نيست؟

جواب:

در زمان حكومت عدل جهاني امام زمان((عليه السلام)) نظر به اينكه بينش و آگاهي انسانها كامل مي شود گرايش به كفر و نفاق و انحراف از مسير حق و عدالت و ايمان كاهش مي يابد و اين منافات، با آزادي و اختيار آنان ندارد و چنانكه محيط فاسد و انحرافي در گرايشهاي انحرافي انسانها مؤثر است محيط صالح و شايسته و بالا رفتن سطح شناخت و آگاهي در رشد و هدايت آنان تأثير به سزائي دارد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ