[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:213

رديف عنوان سؤال
  101   آيا روند فعلي جامعهء شيعه به نحوي تأثير گذار است كه زمان ظهور حضرت مهدي 7را جلوتر و ياعقب تر بياندازد؟ اگر شيعيان وظايف خود را در زمان غيبت انجام ندهند, زمان ظهور حضرت به نهايتي كه خداوندقرار داده , موكول خواهد شد؟

 
  102   چرا امام زمان 7در نامه به شيخ مفيد, مدت زمان غيبت خويش را تا آن زمان تأخير مي اندازد؟تأخير را حضرت به علت عدم وفا به عهد و پيمان شيعيان و همدل نبودن آن ها مي داند. آيا غفلت شيعه باعث غيبت كبري حضرت حجت شده است ؟

 
  103   با توجه به اين كه در دين اسلام قبولي طاعات و عبادات در گرو قبول ولايت است، آيا در زمان غيبت حضرت مهدي(ع) در گرو قبولي ولايت فقيه است؟

 
  104   وظايف ما نسبت به امام زمان 7در دوران غيبت چيست ؟

 
  105   مقصود از غيبت صغري و كبري چيست ؟ آيا غيبت درگذشته سابقه دارد؟ علت و فلسفهء غيبت امام زمان 7چيست ؟ آيا مردم درعصر غيبت از امام بهره مي برند؟

 
  106   وظايف منتظران در عصر غيبت را بيان كنيد.

 
  107   آيا حضرت مهدي 7در زمان غيبت با افراد خاصّي رابطه دارد؟ اين افراد چگونه به اين درجه رسيده اند؟

 
  108   علت غيبت امام زمان 7در زمان خود و حال را توضيح دهيد؟

 
  109   علّت و ريشهء غيبت امام زمان را بيان كنيد.

 
  110   مراحل مختلف زندگي امام زمان 7و نحوهء زندگي حضرت را در زمان غيبت بيان كنيد.

 
  111   امام زمان(عج) براي نجات از دست دشمنان غايب شدند، چرا امامان ديگر از نظر ها غايب نشدند و كشته شدند؟(پ)

 
  112   فلسفة غيبت امام زمان را توضيح دهيد.

 
  113   آيا مي توانيم در زمان غيبت، امام زمان را ببينيم؟

 
  114   آيا خواندن نماز عيد فطر و عيد قربان در زمان غيبت امام زمان (عج) چه به صورت جماعت و چه به صورت فرادي واجب است؟

 
  115   اگر حضرت مهدي وجود دارد پس چرا غايب است؟(پ)

 
  116   ما شيعيان ميگوييم امام زمانغ تنها با پنج نفر در زمان غيبت صغري ارتباط داشته است و پيش از مرگ نفر پنج به او ميفرمايند: براي خود جاي گزيني تعيين كن، زيرا غيبت كبري شروع ميشود و ديگر كسي مرا نخواهد ديد تا هنگامي كه خدا اراده كند و به من اجازه دهد... حالا گاهي ميشنويم كه در برخي مجالس مذهبي امامدست بعضي افراد را گرفته، شفا دادهاند و يا فلان شخصي حضرت را در حال نماز و... ديده است و اين سخنان از زبان علما و روحانيان تعجب آور است، زيرا اين ها با سخن حضرت دربارة غيبت كبري ناسازگار است. آيا در قرآن دربارة اين ملاقاتهاي كوتاه، مطلبي آمده است؟

 
  117   در مورد غيبت صغري و كبري امام مهدي ( بيشتر ميخواهم بدانم.

 
  118   وظيفه مادر عصر غيبت چيست وچه كنيم كه امام زمان از ما راضي شوند و ما را مورد شفاعت خود قرار دهند ؟

 
  119   علائم ظهورامام زمان چيست؟آيا ظهور امام زمان خيلي نزديك است؟ وظايف ما درزمان غيبت آن حضرت چيست؟آيا آياتي درقرآن درمورد ظهورآن حضرت وخود آن حضرت هست؟(ذكركنيد)

 
  120   بعضي ها مي گويند ما امام زمانعج را ديده ايم فلان عالم يا فلان مرجع، پس دستور غيبت كبري چه مي شود؟

 
  121   1- هدف از آفرينش چيست ؟

2- فلسفه بعثت انبياء وارسال رسل

3- علل غيبت امام زمان

 
  122   يك كتاب مفيد دربارة امام زمان در دوران غيبت و بعد از غيبت يعني زمان ظهور كه معتبر و مستند باشد معرفي نماييد.

 
  123   ما معتقديم كه امام عصر (عج) مانند خورشيده پشت ابر است و نور ولايت ايشان به مردم ميرسد اما خورشيد اگر هميشه پشت ابر باشد كه سودي ندارد. گياهان و نباتات خشك ميشوند، فتوسنتز نميكنند و در نتيجه جانوران ديگر نيز همين طور. خوب حضرت هم چون غيبتش طولاني شده مسلماً به مرگ عقائد و مرگ اسلام واقعي خواهد رسيد اين چه منفعتي دارد؟

 
  124   ما معتقديم كه امام عصر( مانند خورشيد پشت ابر است و نور ولايت ايشان به مردم مي رسد. اما خورشيد اگر هميشه پشت ابر باشد كه سودي ندارد. گياهان و نباتات خشك مي شوند، فتوسنتز نمي كنند و در نتيجه جانوران ديگر نيز همين طور. خوب حضرت هم چون غيبتش طولاني شده مسلماً به مرگ عقايد و مرگ اسلام واقعي خواهد رسيد، اين چه منفعتي دارد؟

 
  125   يك كتاب مفيد درباره امام زمان(عج) در دوران غيبت و بعد از غيبت يعني زمان ظهور كه معتبر باشد معرفي فرماييد؟

 
  126   چرا خداوند حضرت مهدي(عج) را غايب كرد و چرا يكي ديگر از امامها را غايب نكرد؟

 
  127   چرا امام زمان(عج) غايب هستند؟

 
  128   فوائد امام غايب را توضيح دهيد در غيبت كه كسي نمي توانند خدمت حضرت برسند؟

 
  129   غيبت امام زمان از سال 329 تا همين الان چند سال است ؟

 
  130   در رابطه با امام زمان (ع) در زمان غيبت در حديث موثقي آمده هركسي ادعاي رؤيت كند تكذيب كنيد در حالي كه علماي طراز اولي بودهاند كه ملاقات داشتهاند و در همان حال بيداري توانستند امام را بشناسند و براي ديگران هم نقل كردند. برنامه صبح اميد كانال صدا و سيما در همه هفته نمونههاي زيادي را ذكر ميكند. اين مطالب چگونه با آن اجاديث قابل توجيه است و از طرفي از قول آقاي جوادي آملي نقل شده كه گفت اگر چشمان ما لياقت ديدار شاگرد شاگرد امام زمان (ع) را داشته باشد خيلي كار كرديم چه رسد به امام زمان.

 
  131   چرا امام زمان (عج) غايب است؟

 
  132   آيا ديدن حضرت مهدي(عج) در زمان غيبت كبري براي افراد مستعد امكان پذير است؟
 
  133   چگونه مي توان از امامي كه (بنا به جهات و مصالحي) فعلا از نظرها غائب است استفاده كرد؟
 
  134   آيا امام زمان (عج) در اجتماعات ما حضور جسمي دارند يا خير؟
 
  135   تشرف خدمت حضرت ولي عصر((عليه السلام)) در اين زمان كه زمان غيبت كبري است چگونه ثابت مي شود؟
 
  136   اگر غيبت امام زمان((عليه السلام)) از مقدّرات الهي است پس چرا بايد براي ظهور حضرت دعا كنيم؟
 
  137   در زمان غيبت امام دوازدهم مهدي موعود((عليه السلام)) وظيفه يا وظايف ما مسلمانان چيست؟
 
  138   موقع شروع غيبت كبري، حضرت مهدي(عج) مجرد بود يا متأهل؟
 
  139   چرا امام غايب است كه ما نتوانيم از او بهره مند شويم؟
 
  140   در درس يكي از علل غيبت امام زمان((عليه السلام)) نبودن بيعت كسي بر او است مگر كداميك از امامان كه غايب نبودند با خلفاي ستمكار بيعت كردند و امام زمان هم اگر حاضر بود با كسي بيعت نمي كرد؟
 
  141   چرا امام زمان((عليه السلام)) به غيبت صغري ادامه نداد و پس از گذشتن غيبت صغري غيبت كبري واقع شد؟
 
  142   آيا امام زمان((عليه السلام)) در زمان غيبت هم نائب خاص دارد؟
 
  143   خداوند متعال مي تواند انسان را از گزند هر حادثه اي حتي كشتن حفظ كند با اين وجود چه نيازي به غيبت امام بود؟
 
  144   مي گويند حضرت ولي عصر((عليه السلام)) در غيبت صغري سفيران مخصوصي داشته كه مطالب لازم و وقايع را حضور امام مي رسانيدند، براي آشنائي خصوصيّات آنها را به طور فشرده بنويسد.؟
 
  145   مي دانيم حضرت مهدي حجت بن الحسن العسكري((عليه السلام)) به سال 260 از نظرها غائب و پنهان شده است هم اكنون بيش از يك هزار سال است كه در پشت پرده غيبت به سر مي برد مي خواهيم بدانيم فلسفه اين غيبت طولاني چيست؟
 
  146   غيبت امام زمان(عج) چه سودي دارد؟
 
  147   در اين زمان كه امام عصر((عليه السلام)) غايب است باز هدايت به امر انجام مي گيرد يا نه؟
 
  148   اگر امام زمان((عليه السلام)) در زمان غيبت نائب ندارند پس چگونه بعضي ها بديدن ايشان مشرّف مي شوند؟
 
  149   چرا امام عصر غيبت صغري داشتهاند؟

 
  150   علت غيبت امام زمان (عج)