بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:36

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اين كه گفته اند اگر 313نفر مصلح عادل در جهان باشد امام زمان(عج)ظهورمي كند درست است يانه؟  
  2   آيا در زيارت (آل ياسين)، عبارت (يوم لا ينفخ نفسا ايمانها لم تكن...)درباره ء زمان ظهور امام زمان(عج) است؟  
  3   درباره انتظار فرج امام زمان(عج) و دليل دعا براي تعجيل فرج ايشان توضيح دهيد.  
  4   امام زمان(عج) از كجا ظهور خواهند كرد و در كجا كلمه الله اكبر را اداخواهند نمود كه تمام جهانيان بشنوند؟  
  5   چا نام امام زمان را به حروف مقطعه مي نويسن و آيا اين روايت (هر كه مرا نام برد در مجمعي از مردم به اسم من پس بر اوباد لعنت خدا) كه از امام زمان(عج) نقل شده صحيح است؟  
  6   آيا اين مطلب صحيح است كه مي گويند شايد فردا قيامت شد و قبل از قيامت حضرت مهدي(عج) ظهور مي كنند و شرط آن پرشدن جهان ازظلم وستم است ؟  
  7   آيا ياران امام زمان(عج) (313 نفر) همه مسلمان و شيعه هستند يا ازاديان ديگر نيز جزو اين افراد هستند؟  
  8   ياران امام زمان(عج) چند نفرند و از چه شهرهايي هستند؟  
  9   ويژگي هاي ياران امام زمان(عج) را بيان فرمائيد؟  
  10   آيا در ميان ياران خاص امام زمان(عج) كساني از ايران نيز هستند؟ تعدادآنها و محل زندگيشان را ذكر كنيد.  
  11   چگونه مي توان از ياران امام زمان(عج) بود؟  
  12   حضرت صاحب الزمان(عج) در كجا قيام خود را شروع مي كنند؟ آيا اين موضوع كه فعلا حضرت در جزيره ء خضرا زندگي مي كنند صحيح است؟  
  13   در كرمان چاهي هست به نام چاه صاحب الزمان، آيا اين امر حقيقت دارد؟در ضمن نماز امام زمان(عج) چگونه است؟  
  14   آيا اينكه مي گويند سفياني در سوريه به سر مي برد و قاتل امام زمان(عج)به دنيا آمده است صحيح است؟  
  15   در رابطه با ظهور امام زمان(عج) رواياتي هست كه اشاره به بعضي قيامهانموده است در حاليكه در شرايط فعلي غير ممكن است چگونه توجيه مي كنيد؟  
  16   در بعضي از روايات در علائم آخر الزمان اسامي همانند سفياني مفهومي ندارند در اين رابطه توضيح فرماييد.  
  17   روايتي استكه در آخر الزمان شخصي در بين النهرين حكومتي برپا مي كند قصدتصرف مكه مي كند آيا اين روايت بر اسرائيل قابل انطباق است؟  
  18   درباره محل زندگي، خانواده و ظهور امام زمان(عج) توضيح دهيد.  
  19   ا در دعاي ندبه جايگاه حضرت مهدي(ع) را كوه رضوي يا طوي معرفي كرده است  
  20   معناي فساد زمين و آسمان در آيه شريفه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتاچيست؟  
  21   چرا كنيه امام زمان(عج) ابوالقاسم است؟  
  22   چند كتاب درباره امام مهدي(عج) در قرآن معرفي كنيد.  
  23   با توجه به حديثي كه مي فرمايد امام زمان(عج) وقتي ظهور مي كند كه ملئت الارض ظلما و جورا پس اصلاح جامعه معنا ندارد، آيا اين نظريه درست است؟  
  24   چگونه مي توان نايب امام زمان(عج) را در زمان غيبت شناخت؟  
  25   فلسفه بلند شدن از جا به هنگام شنيدن نام حضرت قائم(عج) چيست؟  
  26   آيا اين اعتقاد اهل سنت كه امام زمان(عج) فرزند عبداله و آمنه است صحت دارد؟  
  27   طبق حديث ( من مات و لم يعرف امام زمانه ... ) آيا اهل سنت بر مرگ جاهليت مي ميرند؟  
  28   دلايل وجود حضرت مهدي(ع) چيست و آيا آيه اي درباره حضرت مهدي(ع) وجوددارد؟  
  29   آيا امام زمان(عج) در حال حاضر نوابي دارند كه مستقيما با مردم در تماس باشند؟  
  30   چرا در قرآن نام امام زمان(عج) ذكر نشده؟  
  31   چه دعاهايي در مورد امام زمان(عج) وارد شده است؟  
  32   مكان قيام حضرت مهدي(عج) از كجا خواهد بود؟  
  33   آيا بايد ذكر ركوع و سجود نماز امام زمان(عج) را هفت مرتبه بخوانيم عريضه نويسي به حضرت و انداختن در چاه مسجد جمكران چه حكمي دارد؟  
  34   دعاي عهد امام زمان(عج) را گفته اند 40 صباح پشت سر هم خوانده شود حال اگربرنامه بهم خورد آيا دعا اثر ندارد؟  
  35   چرا توصيه شده كه در روز تولد امام زمان(عج) سوره قدر بخوانيد؟  
  36   آيا اطاعت از ولي فقيه در عصر غيبت در حكم اطاعت از امام زمان(عج) است