بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:قرآن و حديث
موضوع فرعي:ائمه(ع) در قرآن-امام زمان(ع) در قرآن
سؤال:چرا در قرآن نام امام زمان(عج) ذكر نشده؟
جواب:

به جز موردي كه شما ذكر نموده ايد، موارد بسيار ديگري وجود دارد كه قرآن به آنها اشاره نكرده و يا نام نبرده است. قرآن در جنبه هدايت، كتابي است كه نقصان ندارد و شرح و بسط و تفسير و تأويل آيات آن را پيامبر اكرم و ائمه معصومين(ع) به عهده دارند. با توجه به اين مطلب، آيات متعددي وجود دارند كه به تفسير ائمه معصومين و پيامبر اكرم(ص) بر وجود مبارك حضرت مهدي(عج) دلالت مي نمايند. برخي از اين آيات عبارتند از: قصص، 5 و 6 - نور، 55 - انبيا، 105 - توبه، 33.