بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:قرآن و حديث
موضوع فرعي:محل ظهور-جزيره خضرا-معرفي كتاب
سؤال:حضرت صاحب الزمان(عج) در كجا قيام خود را شروع مي كنند؟ آيا اين موضوع كه فعلا حضرت در جزيره ء خضرا زندگي مي كنند صحيح است؟
جواب:

از جمع بندي روايات چنين به دست مي آيد كه قيام آن حضرت چند مرحله دارد و مرحله مهم و عمومي آن از مسجدالحرام است. مساله جزيره خضرا به نظر محققين افسانه اي بيش نيست. در اين زمينه ر.ك.به: كتاب «جزيره خضرا افسانه يا واقعيت» ترجمه و تحقيق ابوالفضل طريقه دار، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم كه در آن نظر 5 نفر از علما و دانشمندان جمع آوري گرديده است. همچنين كتاب جزيره خضراء در ترازوي نقد، علامه سيد جعفر مرتضي، ترجمه: محمد سپهري در اين زمينه مفيد است.