بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:قرآن و حديث
موضوع فرعي:زندگي امام زمان(ع)-سلاح امام زمان(ع)
سؤال:درباره محل زندگي، خانواده و ظهور امام زمان(عج) توضيح دهيد.
جواب:

انتظار ظهور منجي و مصلح كل و عدالت آفرين جهان؛ يعني، حضرت مهدي موعود (عج) از بالاترين عبادات است، ولي در دانستن محل زندگي و وضعيت خانواده آن حضرت و ... از مسائل ضروري نيست و مشيّت خداوند بر پنهان بودن اين امور تعلق گرفته است. از برخي روايات چنين بر مي آيد كه آن حضرت، بسان مردم و در ميان مردم زندگي مي كنند، ولي كسي حضرت را نمي شناسند و نيز بعيد نيست كه آن حضرت داراي خانواده و فرزنداني باشند كه البته آنان نيز از هويت واقعي ايشان اطلاعي نداشته باشند. سفينه هاي فرضي فضايي (بشقاب پرنده ها) ارتباطي با امام زمان(عج) ندارد. همچنين اگر انسان و يا موجودات ديگري در كرات ديگر باشند ارتباطي با آن حضرت ندارد. در ميان علايم متعدد ظهور آن حضرت تقريبا چهار الي پنج علامت قطعي وجود دارد. از جمله آنها خروج سفياني است. اين گونه روايات نوعا ترسيم كننده وضعيت جهان در آخرالزمان است و نزديك شدن تدريجي به زمان ظهور را نويد مي دهد. البته به استثناي برخي از آنها، هيچ يك دلالت ندارند كه ميزان نزديكي آن حوادث با ظهور چقدر است؛ مثلا ممكن است پديده اي قرن ها قبل از ظهور رخ دهد و در روايات آمده باشد، و نيز ممكن است پديده اي در بيست سال يا ده سال قبل از ظهور رخ نمايد. بنابراين انتظار ظهور با ديدن اين حوادث، نبايد به نحو عجولانه باشد؛ يعني، فكر كنيم با پيدايش فلان حادثه حتما تا چند صباحي ديگر ظهور رخ خواهد داد. بلكه اين حوادث اين بيداري را در ما به وجود مي آورد كه يك گام بلند به آن وعده بزرگ الهي نزديك تر شده ايم و بايد خود را بيش از پيش در مسير اين تحول بزرگ خدا محورانه آماده كنيم. در قيام امام زمان ظاهراً از همين سلاح هاي موجود كه در دست پيروان حضرت و يا غنيمت گرفته شده از دشمن است، استفاده مي شود. مثلث برمودا ربطي به امام زمان(عج) ندارد. اين مثلث به جهت شرايط ويژه طبيعي و طوفان خيز بودن آن، همواره شاهد حوادث گوناگون بوده است؛ ولي اكنون نيز در آن مثلث چند كشور مانند آمريكاي جنوبي و ... وجود دارد. متأسفانه به دليل بعضي از اشتباهات، برخي آنجا را محل زندگي امام زمان(عج) دانسته اند كه خطايي فاحش است. امام خميني (ره) و نيز آيت اللَّه خامنه اي در اين رابطه (ظهور امام زمان {V(عج)V}) چيز خاصي ايراد نكرده اند. آقاي بهلول نيز گفته اند: من شخصي را با نام سفياني در سوريه ديده ام ولي خود ايشان اظهار داشته اند كه نمي دانم اين همان سفياني است يا اينكه صرفاً تشابه اسمي است. در رابطه با امام زمان(عج) ر . ك : مهدي موعود(عج)علي دواني (ترجمه بحارالانوار) علائم آخرالزمان صحفي امام مهدي(عج) آخرين پناه فريدوني مجموعه از گفتارها درباره مهدي شهيد صدر جهانگشاي عادل دين پرور مهدي موعود(عج)شهيد دستغيب قيام و انقلاب مهدي شهيد مطهري