بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:25

رديف عنوان سؤال
  1   1-لطفا وظايف ما جوانان را در زمان انتظار بيان فرماييد ؟ با توجه به شبهات و كجرويهاي موجود.  
  2   1- آيا علائم حتميه ظهور، مشمول « بداء » واقع مي شوند ؟  
  3   1-لطفا چند كتاب تخصصي در رابطه با ياران حضرت مهدي «عج » ،خصال و ويژگيهاي آقا «عج» معرفي فرماييد. ( به غير از جزوه خصال ياوران مهدي «عج»انتشارات ارشاد خلاصه ي كتاب ما بعد الظهور و نشانه هاي ياران حضرت مهدي«عج» نوشته آقاي محسن همتي.  
  4   2- سلاح حضرت و ياران در هنگام ظهور , شمشير و اسلحه ي قديمي است يا سلاحهاي جديد و اگر سلاحهاي جديد است، چطور با احاديث تطبيق دارد ؟  
  5   1-آيا علائم حتمي ظهور امام زمان « عج» متعلق «بدا» واقع مي شود ؟  
  6   2-كتابهاي مستندي كه يك دوره كامل امام شناسي و بويژه مهدي شناسي باشد را معرفي فرماييد ؟  
  7   1-آيا 313 نفري كه ياران حضرت هستند اشخاص معلومي هستند به عبارت ديگر آيا ماهم مي توانيم با رعايت تقوا به اين مرتبه برسيم يا نه ؟
2-آيا اگر 313 نفر تكميل شود امام زمان «عج » ظهور مي نمايد ؟ وجود اينها علت تامه براي ظهور است ؟
 
  8   1- بهترين عمل فردي در دوران غيبت براي پيش انداختن وتعجيل فرج امام زمان«عليه السلام » كدام است ؟ بهترين عمل جمعي ؟  
  9   1-آيا امام زمان «عج » همسر و فرزند دارند ؟  
  10   2-آيا وقتي آقا ظهور كنند تمام دنيا را فساد گرفته است يا نه ،همه انسانها منتظر واقعي اند ؟  
  11   1- آيا نزديك شدن ظهور مهدي «عج » بانشانه هاي همراه است ،آن نشانه ها چيست ؟  
  12   1- چگونه مي توان منتظر واقعي حضرت ولي عصر «عج » بود ؟  
  13   1-آيا امام زمان «عج» همسر و فرزند دارد نام آنها چيست ؟  
  14   2-عمر شريف آقا امام زمان «عج» چند سال است ؟  
  15   1-آيا امام زمان « عج » داراي خانواده و زن و فرزند هستند ؟  
  16   2-بصورت شماره اي نشانه هاي ظهور را بيان كنيد ؟  
  17   - وظايف يك منتظر واقعي چيست ؟ مخصوصا يك زن.  
  18   1-چگونه مي توان معرفت خود را نسبت به امام زمان «عج» زياد كنيم ؟  
  19   2-خصوصيات و ويژگيهاي خاص ياران امام و غربال شدن ياران ايشان چيست؟  
  20   1-آيا امام زمان «عج» همسر و فرزند دارد نام آنها چيست ؟  
  21   2-عمر شريف آقا امام زمان«عج» چند سال است ؟  
  22   1- بعضي از علائم بارز ظهور حضرت مهدي «عج » را بنويسيد ؟  
  23   1- چند علائم از محكمات ، علائم ظهور امام زمان «عج » را بيان كنيد ؟  
  24   1-از طريق چه كتابهاي مي توانيم در مورد امام زمان «عج » اطلاعاتي بدست آوريم ؟
2-در قرآن در كدام سوره از امام زمان «عج» سخن به ميان آمده است
 
  25   اعتقاد به وجود مصلح جهاني , مخصوص مسلمانان است يا اينكه ملل ديگر نيز به آن عقيده دارند ؟ و در هر صورت خصوصيات مصلح موعود در احاديث اسلامي چيست ؟ .