بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان
سؤال:2-عمر شريف آقا امام زمان «عج» چند سال است ؟
جواب:

ج2- روايت از امام صادق « عليه السلام »
{ما تنكرون ان يمد الله لصاحب هذا الامر في العمر كما مد لنوح في العمر }
انكار شماست كه خداوند عمر صاحب اين امر را طولاني گرداند، چنانكه عمر حضرت نوح را طولاني نموده است .
ما اگر عمر حضرت خضر را از زمان حضرت موسي به حساب بياوريم او هم اكنون در حدود شش هزار ساله مي باشد كه بعد از پايان جهان زنده خواهد بود روي اين بيان حضرت مهدي هر قدر عمر طولاني داشته باشد همواره بيش از چهار هزار و پانصد سال كوچكتر از حضرت خضر خواهد بود . هر كس در مورد عمر طولاني حضرت مهدي دچار حيرت شود بايد در مورد حضرت خضر دچار شگفت گردد و در عين حال همه اديان آسماني زنده جاويد بودن او را به رسميت شناخته اند،همه اقوام و مذاهب مختلف يهود و نصراني و اسلام آنرا پذيرا شدند .
منابع :
1-شناخت امام عصر ، مؤلف محمد جواد موسوي نيا
2-سيماي آفتاب ، حبيب الله طاهري
3- تجسم اميد و نجات ، عزيز الله حيدري
4-سيماي مصلح جهان ، مراد فيضي