بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان
سؤال:1- بهترين عمل فردي در دوران غيبت براي پيش انداختن وتعجيل فرج امام زمان«عليه السلام » كدام است ؟ بهترين عمل جمعي ؟
جواب:

- اولا در اصلاح نفوس خودمان بكوشيم و به اخلاق نيك آراسته شويم و به وظايف فردي خودمان عمل كنيم و احكام و دستورات قرآن را به كار ببنديم طهارت و پاكدامني يعني : در اثر نگاه داشتن نفس از شهوات حرام روح طاهر و پاك گردد به اين معنا كه هر گاه نفس خواست سركش شود و به طرف محرمات روي آورد بايد در مقابل او مقاومت نمود و خود را حفظ كرد، چنانكه حضرت امير المومنين« عليه السلام » مي فرمايد : { الصبر علي الشهوت عفّه } يعني : «مقاومت در برابر شهوتها عفت و پاكدامني است »
كليد سعادت و خوشبختي عبارت است :
1- تقوي و تزكيه نفس مهمترين دستوروعمل براي رسيدن به هدف متعالي تحصيل تقوي و تزكيه نفس است، كه تمامي انبياء «عليه السلام » براي عملي ساختن آن در ميان امتها فرستاده شدند ، چنانكه قرآن مي فرمايند: « پروردگارا در ميان آنها پيامبري از خودشان برانگيزتا آيات تو را بر آنان بخواند و آنها را كتاب و حكمت بياموزد و تزكيه شان كند. زيرا؛ تو توانا و حكيم هستي .
در محضر پروردگار هر گاه انسان حقيقتا دانست كه خداوند متعال حاضر و ناضر او است و در هر لحظه در منظر ديد خداوند و در محضر پروردگار قرار دارد تمام كردار و گفتارش در جهت صحيح قرار مي گيرد .
3- توجه به حيات ابدي . بدان زندگي در دنيا همانند راهي است كه حتما از آن عبور خواهد كرد و بعد از آن وارد منازل و عقبه هائي خواهد شد كه مقدمه براي حيات ابدي توست.
4- نماز و عبادت
5- كنترل فكر
6- ازدواج
7- اهميت دادن به محيط خانواده
8- دوري از گناه
9- حفظ حجاب
10 - مرابطه و توسل
منابع :
1-سيماي آفتاب , حبيب الله طاهري
2- قص الظهور , قاسم ميرخلف زاده
3- خورشيد غايب , رضا استادي
4-خورشيد مغرب , محمد رضا حكيمي