بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان
سؤال:- وظايف يك منتظر واقعي چيست ؟ مخصوصا يك زن.
جواب:

در پاسخ بايد گفت افرادي كه از زير بار هر نوع مسوليت اجتماعي و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر شانه خالي مي كنند، در مقابل انواع فساد و بيداد گري ساكت و بي اراده اند صحنه هاي رقت انگيز فساد وديگر ظلم و ستم ها را تماشا مي كنند، و در مقابل تمام اين حوادث بيش از اين عكس العملي نشان نمي دهند كه مي گويند،خدا فرج امام زمان«عج» را نزديك كند تا جلو مفاسد را بگيرد گمان نمي كنم وجدان شما اين مطلب را باور كند و اين افراد سست عنصر را در دريف افرادي قرارد دهد كه براي دفاع از دين دست از زن و بچه و مال و ثروت خودشان كشيده و در ميدان جهاد ، جان گرامي خويش را سپر بلا قرار داده و در اين راه شربت شهادت را نوشيده اند.
مهمترين وظايف مسلمانان در زمان غيبت:
اولا : در اصلاح نفوس خودشان كوشش وجديت كنند به اخلاق نيك آراسته شوند به وظايف فردي خودشان عمل نمايند و احكام و دستورات قرآن را به كار ببندند.
ثانيا : احكام و برنامه هاي اجتماعي اسلام را استخراج كنند و در بين خودشان به طور كامل اجرا سازند، به واسطه اجراي برنامه هاي اقتصادي اسلام مشكلات اقتصادي خود را حل كنند و با فقر و بيكاري و تمركز ثروتهاي غير مشروع مبارزه نمايند، و با به كار بستن قوانين نوراني اسلام جلوي ظلم و بيداد گري را حتي المقدور بگيرند، و به طور خلاصه احكام و برنامه هاي سياسي اجتماعي اقتصادي حقوقي و عبادي اسلام را به طور كامل در بين خودشان اجرا نمايند ، و نتايج درخشان آن را عملا در پيش جهانيان مجسم سازند .
در تحصيل دانش و صنايع جديت نمايند و غفلت و سستي و عقب افتادگي سابق شان را جبران كنند نه تنها خودشان را به كاروان علم بشري برسانند، بلكه از هرجهت بر جهانيان تقدم جويند عملا به جهانيان بفهماند كه احكام و قوانين نوراني اسلام مي تواند ،مشكلاتشان راحل كند و سعادت دو جهاني آنان را تضمين نمايد. بابه كار بستن قوانين و برنامه هاي نوراني اسلام يك دولت نيرومند و مقتدر اسلامي بوجود آورند و به عنوان ملت متمدن و نيرومند . مستقل اسلامي در صحنه گيتي ظاهر شوند .
نيروي شرق و غرب را مهار كنند و مقام رهبر جهانيان را اشغال نمايند در تقويت نيروي رفاهي و تصميم قواي نظامي و تهيه سلاحهاي جنگي تا سر حد قدرت بكوشند.
ثالثا: طرحهاي و برنامه هاي سياسي اقتصادي و اجتماعي اسلام را استخراج كنند و به سمع جهانيان برسانند و ارزش و مزاياي برنامه هاي خدايي را براي بشر اثبات كنند افكار جهانيان را براي پذيرفتن قوانين خدايي آماده سازند و اسباب و مقدمات حكومت جهاني اسلام و مبارزه با ظلم و بيداد گري را مهيا نمايند .
اما افرادي كه حل مشكلات را از قوانين موضوعه بشري انتظار دارند و قوانين اجتماعي و سياسي اسلام را به طور كلي ناديده گرفته اند، احكام اسلام را در مساجد و معابد محصور كرده و در بازار و اجتماعشان اثري از اسلام ديده نمي شود انواع فساد و بيدادگري را مشاهده مي كنند و به جز تحقق خدا فرج امام زمان«عج» را نزديك كند عكس العملي نشان نمي دهند . در علوم و صنايع كاسه لِيس ديگرانند، اختلافات داخلي و پراكندگي در بينشان حكفر ماست با اجانب مي سارند .ولي با خودشان نمي سازند.
و يك زن منتظر وظيفه اش اينست كه خوب شوهر داري كند و تربيت بچه و نسلي اسلامي و شاگرد امام زمان تربيت كند. وانشاء الله خداوند توفيق به همه مؤمنان بدهد.
امام صادق «عليه السلام » فرمود : هر كس خوش دارد در شمار اصحاب قائم باشد . درعصر انتظار مظهر اخلاق نيك اسلامي باشد ، در دينداري و تخلق به اخلاق اسلامي و دستورات حلال و حرام بكوشد .
منابع :
1-سيماي آفتاب , دكتر حبيب الله طاهري
2- تجسم اميد و نجات , عزيز الله حيدري
3-سيماي مصلح جهان , مراد فيض
4-ارتباط مصلح جهان , مراد فيض
5- ارتباط معنوي با حضرت مهدي , حسين گنجي
6-خورشيد مغرب , (فصل سيزدهم ) ، محمد رضا حكيمي