[ 1] [ 2]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:83

رديف عنوان سؤال
  51   آيا حضرت مهديع همسر وفرزند دارد؟چند تا وچگونه؟

 
  52   1- بعضي ها مي گويند قرآن مجيد بعضي ازآياتش هنوز جابه جا است كه وقتي امام زمان ع ظهور كنند اين آيات جابهجا شده به دست ايشان تصحيح مي گردد.آيا اين حرف صحت دارد يانه؟

2- آيا امام زمانع ما كه تا به حال هزار وچندي سال ازعمرايشان مي گذرد آيا همسر ويا فرزند ويا نوه اي هم دارند؟

3- چراآيه ان ا...وملائكته را كه بعد از هر نماز يوميه گفته مي شود بايد سه تا صلوات فرستاد چرا بيشتر يا كمتر صلوات ودرود نمي فرستند؟

 
  53   1- آيا مقام ومنزلت حضرت فاطمهس از فرزند گرامي ايشان حضرت مهديعج بيش تر است؟

2- حضرت مهديعج هنگامي كه ظهور كنند در روايتي آمده كه امام حسينعنيز به آنها وارد مي شوند وپس از فوت امام زمانعج ايشان به حكومت مي رسند آيا درست است؟

3- چند تا از كتابهايي كه دربارة امام زمانعجو وقوع امام زمان است نام ببريد كه ما ازآن استفاده كنيم؟

 
  54   در خيلي از احاديث اشاره شده است كه هر كس امام زمان( خود را نشناسد هيچ يك از عباداتش قبول نيست، آيا منظور از اين احاديث فقط ديدن و زيارت امام زمان( مي باشد؟ يا دانستن نام و كنيه ايشان و اعتقاد به حضور ايشان كفايت مي كند؟ خواهشمند است توضيح دهيد.

 
  55   فلسفه اينكه در مواقعي كه زيارتنامة امام زمان( را مي خوانند، بعضي ها دستشان را روي سر مي گذارند چيست؟

 
  56   چرا اسم امام مهدي( را صاحب الزمان( ناميده اند؟

 
  57   آيا در زمان حضرت وليعصر (عج) دشمني با آن حضرت وجود دارد يا خير؟ اگر پاسخ منفي است پس آن حضرت توسط چه كسي شهيد ميشود؟

 
  58   آيا زماني كه امام ظهور كند اين وسايل پيشرفته از بين مي رود و جنگ امام با شمشير است يا خير؟ اين سوالات را فرزندانمان مي كنند نمي دانيم چه جوابي بدهيم؟

 
  59   چرا نبايد نام اصلي حضرت مهدي (عج) كه هم نام حضرت محمد (ص) است را به كار برد آيا داراي اشكال شرعي است؟

 
  60   آيا ممكن است امام زمان (عج) داراي همسر و فرزند (پسر) باشند؟ و منظور از خر دجّال و سفياني كه گفته ميشود در زمان ظهور آقا پيدا ميشوند چيست؟ لطفاً توضيح دهيد. 
  61   امام زمان (عج) در حال حاضر در كجا و چگونه زندگي ميكنند و آيا داراي زن و فرزند ميباشند؟ 
  62   آيا امام زمان (عج) نسبت به دشمن خود شناسايي دارد و با او هم مقابله ميكند؟ 
  63   براي اطلاعات بيشتر در مورد مادر امام زمان(عج) به چه كتابي رجوع كنيم؟
 
  64   لقب شريف مهدي به چه معناست؟
 
  65   آيا حضرت مهدي(عج) ازدواج كرده است؟
 
  66   چه لزومي دارد مصلح جهان همان فرزند امام يازدهم باشد؟ مگر خداوند قادر نيست هر وقت اراده كند مصلحي بيافريند؟ چرا خداوند فردي را هزار سال يا دوهزار سال نگهداري مي كند تا در موقع لزوم از آن استفاده كند تا افرادي كه منتظر فرصت مي باشند بهانه گيري كنند؟
 
  67   هل ان الأمام المهدي (ع) متزوج وان كان نعم فمن من هو متزوج وهل له أولاد وكم عددهم ؟
 
  68   آيا امام عصر (عج) داراي زن و فرزند است اگر هست چرا تاكنون كسي خود رافرزند امام معرفي نكرده و اگر نيس  
  69   آيا امام زمان عج ازدواج كردهاند و چرا لقب ايشان ابوالقاسم است  
  70   دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات فهل من إجابة وبالدليل ؟
كيف نثبت وجود المهدي (عج) وأنه مولود وليس كما يعتقد أهل السنة أنه سيولد ؟
 
  71   چا نام امام زمان را به حروف مقطعه مي نويسن و آيا اين روايت (هر كه مرا نام برد در مجمعي از مردم به اسم من پس بر اوباد لعنت خدا) كه از امام زمان(عج) نقل شده صحيح است؟  
  72   چرا كنيه امام زمان(عج) ابوالقاسم است؟  
  73   آيا اين اعتقاد اهل سنت كه امام زمان(عج) فرزند عبداله و آمنه است صحت دارد؟  
  74   آيا اين حقيقت دارد كه امام زمان(عج) بدست يك زن يهودي شهيد مي شوند؟  
  75   چرا توصيه شده كه در روز تولد امام زمان(عج) سوره قدر بخوانيد؟  
  76   چه فرقي بين مسجد مقدس جمكران و ديگر مساجد وجود دارد؟ و بر چه اساسي آن را به امام زمان(عج) نسبت مي دهند؟  
  77   مسئله فداشدن آن گونه كه پيامبر با ائمه درباره امام زمان(عج) مي فرمايندپدر و مادرم به فدايت، امري حقيقي است يا تعارف و مجازي؟  
  78   آيا حضرت مهدي ( عج ) ازدواج كرده است ؟  
  79   چه لزومي دارد مصلح جهان همان فرزند امام يازدهم باشد ؟ مگر خداوند قادر نيست هر وقت اراده كند مصلحي بيافريند ؟ چرا خداوند فردي را هزار سال يا دوهزار سال نگهداري مي كند تا در موقع لزوم از آن استفاده كند تا افرادي كه منتظر فرصت مي باشند بهانه گيري كنند ؟  
  80   آيا حضرت مهدي ( عج ) ازدواج كرده است ؟  
  81   چه لزومي دارد مصلح جهان همان فرزند امام يازدهم باشد ؟ مگر خداوند قادر نيست هر وقت اراده كند مصلحي بيافريند ؟ چرا خداوند فردي را هزار سال يا دوهزار سال نگهداري مي كند تا در موقع لزوم از آن استفاده كند تا افرادي كه منتظر فرصت مي باشند بهانه گيري كنند ؟  
  82   براي اطلاعات بيشتر در مورد مادر امام زمان ( عج ) به چه كتابي رجوع كنيم ؟  
  83   براي اطلاعات بيشتر در مورد مادر امام زمان ( عج ) به چه كتابي رجوع كنيم ؟