بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:10

رديف عنوان سؤال
  1   بـا ايـن هـمـه عـلاقـه اي كه از جانب ارادتمندان امام زمان عليه السلام اظهار مي شود ,چرا باز آن حضرت از ديدگان پنهان است ؟  
  2   مي دانيم كه يكي از وظائف مهم امام , هدايت و رهبري است . و اين در صورتي تحقق مي پذيرد كه امام در اختيار مردم باشد . حال اگر از ديده ها پنهان شد , چگونه مي تواند به اين وظيفه قيام كند ؟ .  
  3   مقصود از غيبت صغري و غيبت كبري چيست ؟  
  4   نمونه اي از روايات اهل بيت (ع ) درباره غيبت حضرت مهدي (عج ) را بيان كنيد ؟  
  5   بـا ايـن هـمـه عـلاقـه اي كه از جانب ارادتمندان امام زمان عليه السلام اظهار مي شود ,چرا باز آن حضرت از ديدگان پنهان است ؟  
  6   سـبـب غـيـبـت امام زمان ( عليه السلام ) چيست ؟ او چگونه اينهمه عمر مي كند ؟ فايده غيبت او چيست ؟ و چرا در اين زمان كه دنيا پر از ظلم شده ظهور نمي كند ؟  
  7   فلسفه غيبت حضرت مهدي (عج ) را توضيح دهيد .  
  8   غيبت صغري و كبري و فرق ميان آنها را بيان كنيد ؟  
  9   راز غيبت امام زمان (عج ) را توضيح دهيد ؟  
  10   در زمان غيبت , مردم چه بهره هايي مي توانند از آن حضرت ببرند ؟