بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:35

رديف عنوان سؤال
  1   : لقد جاء في الحديث المنسوب للامام المهدي عليه السلام (أمّا أوجه الانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشمس حين تغيبها عن الانظار السحاب) كيف يتم الانتفاع حين تحجب بالسحاب وما هو أوجه الشبه في ذلك .
 
  2   آيا آزمايش انسانها توسط امام زمان ( عليه السلام ) در زمان ظهور هم وجود دارد ؟  
  3   چرا كافران مسئله ظهور حضرت مهدي را قبول ندارند ؟  
  4   منظور از وارث زمين شدن توسط صالحان چيست ؟  
  5   در زمان غيبت اگر فقيهي با اشكال روبرو شد تكليفش چيست ؟  
  6   چرا امام غايب است كه ما نتوانيم از او بهره مند شويم ؟  
  7   در درس يكي از علل غيبت امام زمان ( عليه السلام ) نبودن بيعت كسي بر او است مگر كداميك از امامان كه غايب نبودند با خلفاي ستمكار بيعت كردند و امام زمان هم اگر حاضر بود با كسي بيعت نمي كرد ؟  
  8   تاريخ دقيق غائب شدن حضرت حجّت ( عليه السلام ) را مرقوم داريد ؟  
  9   آيا عمر طولاني خاص امام زمان ( عليه السلام ) است يا خداوند به افراد ديگر هم اينرا عطا كرده است ؟  
  10   اگر دليل قطعي به وجود امام زمان ( عليه السلام ) وجود دارد چرا سعي مي شود از حيث علمي طول عمر آن حضرت ثابت شود ؟  
  11   چرا امام زمان ( عليه السلام ) به غيبت صغري ادامه نداد و پس از گذشتن غيبت صغري غيبت كبري واقع شد ؟  
  12   آيا امام زمان ( عليه السلام ) در زمان غيبت هم نائب خاص دارد ؟  
  13   با اينكه امام زمان ( عليه السلام ) فرموده اند كه نيابت به پايان رسيده پس چرا در كتابها نوشته كه محمّد بن عيسي خدمت آن حضرت رسيده است ؟  
  14   خداوند متعال مي تواند انسان را از گزند هر حادثه اي حتي كشتن حفظ كند با اين وجود چه نيازي به غيبت امام بود ؟  
  15   آيا كسي از فقها ، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان ( عليه السلام ) دارند ؟  
  16   خداوند در قرآن مي فرمايد : « و من نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ؛ هر كه را عمر طولاني دهيم خلقت او را دگرگون و وارونه گردانيم « يعني نيروها و قواي او را تدريجاً{P - سوره يس ، آيه 68 . P}
مي گيريم . آيا فكر نمي كنيد اين آيه با طول عمر امام زمان ( عليه السلام ) چگونه سازش دارد ؟
 
  17   مي گويند حضرت ولي عصر ( عليه السلام ) در غيبت صغري سفيران مخصوصي داشته كه مطالب لازم و وقايع را حضور امام مي رسانيدند ، براي آشنائي خصوصيّات آنها را به طور فشرده بنويسد . ؟  
  18   مي دانيم حضرت مهدي حجت بن الحسن العسكري ( عليه السلام ) به سال 260 از نظرها غائب و پنهان شده است هم اكنون بيش از يك هزار سال است كه در پشت پرده غيبت به سر مي برد مي خواهيم بدانيم فلسفه اين غيبت طولاني چيست ؟  
  19   منتظران حضرت مهدي ( عليه السلام ) چه كساني هستند ؟  
  20   غيبت امام زمان ( عج ) چه سودي دارد ؟  
  21   در زمان فعلي كه امام غائب است و قرآن ضامن اجرائي بنام امام ندارد آيا نقص و اشكالي براي ما در اين مورد پيش نمي آيد ؟  
  22   آيا آزمايش انسانها توسط امام زمان ( عليه السلام ) در زمان ظهور هم وجود دارد ؟  
  23   در درس يكي از علل غيبت امام زمان ( عليه السلام ) نبودن بيعت كسي بر او است مگر كداميك از امامان كه غايب نبودند با خلفاي ستمكار بيعت كردند و امام زمان هم اگر حاضر بود با كسي بيعت نمي كرد ؟  
  24   تاريخ دقيق غائب شدن حضرت حجّت ( عليه السلام ) را مرقوم داريد ؟  
  25   آيا عمر طولاني خاص امام زمان ( عليه السلام ) است يا خداوند به افراد ديگر هم اينرا عطا كرده است ؟  
  26   اگر دليل قطعي به وجود امام زمان ( عليه السلام ) وجود دارد چرا سعي مي شود از حيث علمي طول عمر آن حضرت ثابت شود ؟  
  27   چرا امام زمان ( عليه السلام ) به غيبت صغري ادامه نداد و پس از گذشتن غيبت صغري غيبت كبري واقع شد ؟  
  28   آيا امام زمان ( عليه السلام ) در زمان غيبت هم نائب خاص دارد ؟  
  29   با اينكه امام زمان ( عليه السلام ) فرموده اند كه نيابت به پايان رسيده پس چرا در كتابها نوشته كه محمّد بن عيسي خدمت آن حضرت رسيده است ؟  
  30   آيا كسي از فقها ، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان ( عليه السلام ) دارند ؟  
  31   خداوند در قرآن مي فرمايد : « و من نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ؛ هر كه را عمر طولاني دهيم خلقت او را دگرگون و وارونه گردانيم » يعني نيروها و قواي او را تدريجاً مي گيريم . آيا فكر نمي كنيد اين آيه با طول عمر امام زمان ( عليه السلام ) چگونه سازش دارد ؟
{P - سوره يس ، آيه 68 . P}
 
  32   مي گويند حضرت ولي عصر ( عليه السلام ) در غيبت صغري سفيران مخصوصي داشته كه مطالب لازم و وقايع را حضور امام مي رسانيدند ، براي آشنائي خصوصيّات آنها را به طور فشرده بنويسد . ؟  
  33   مي دانيم حضرت مهدي حجت بن الحسن العسكري ( عليه السلام ) به سال 260 از نظرها غائب و پنهان شده است هم اكنون بيش از يك هزار سال است كه در پشت پرده غيبت به سر مي برد مي خواهيم بدانيم فلسفه اين غيبت طولاني چيست ؟  
  34   منتظران حضرت مهدي ( عليه السلام ) چه كساني هستند ؟  
  35   غيبت امام زمان ( عج ) چه سودي دارد ؟