بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:غيبت
سؤال:آيا عمر طولاني خاص امام زمان ( عليه السلام ) است يا خداوند به افراد ديگر هم اينرا عطا كرده است ؟
جواب:

از افرادي كه خداوندعمر طولاني به آنها موهبت كرده مي توان پيامبر بزرگي مانند حضرت نوع ( عليه السلام ) را نام برد كه چنانكه از احاديث استفاده مي شود وي 2500 سال عمر كرده است و نيز حضرت خضر از افرادي است كه عمر طولاني كرده و اكنون نيز زنده است چون ايشان همزمان با حضرت موسي بن عمران بوده در حال حاضر زنده مي باشد ؛ و نيز حضرت ادريس ( عليه السلام ) .