بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:خصوصيّات حضرت
سؤال:امام زمان ( عج ) چطور با عمر طولاني به شكل 40 ساله ظاهر مي شود ؟
جواب:

بعد از اثبات اصل وجود غيبت و لزوم آن كه تماماً تحت قدرت الهي و با خواست او انجام مي شود ، تمامي اين پرسش ها جواب مي گيرد چون ثابت شد كه تحت قدرت و اراده الهي نه طول عمر انساني منع عقلي دارد و نه اينكه اگر طول عمر داشت به شكل جوان باقي بماند مشكلي دارد زيرا با اراده و خواست خداوند اين امور واقع مي شود چنان كه حضرت نوح ( عليه السلام ) قريب به هزار سال فقط به تبليغ در ميان قوم خود پرداخت و يا فُزير يكصد سال فوت كرد و مجدداً خداوند او را احياء كرد در حالي كه الاغ او پوشيده شده بود ولي آب و طعام او به همين صورت بدون هيچ گونه تغيير رنگ و طعمي باقي مانده بود . پس آن چه كه به خواست و قدرت حق بازگشت مي كند هيچ بُعد عقلي ندارد .