بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:7

رديف عنوان سؤال
  1   بـا ايـن هـمـه عـلاقـه اي كه از جانب ارادتمندان امام زمان عليه السلام اظهار مي شود ,چرا باز آن حضرت از ديدگان پنهان است ؟  
  2   مي دانيم كه يكي از وظائف مهم امام , هدايت و رهبري است . و اين در صورتي تحقق مي پذيرد كه امام در اختيار مردم باشد . حال اگر از ديده ها پنهان شد , چگونه مي تواند به اين وظيفه قيام كند ؟ .  
  3   مقصود از غيبت صغري و غيبت كبري چيست ؟  
  4   نمونه اي از روايات اهل بيت (ع ) درباره غيبت حضرت مهدي (عج ) را بيان كنيد ؟  
  5   امام مهدي(ع) در غيبت كبري چه مسؤوليتهايي را بر عهده دارند و اين عمر طولاني را در چه شغل و عملي مي‎گذرانند؟  
  6   چرا حضرت مهدي براي رفع ظلم و ارشاد مردم تا حدودي كه ممكن است ظاهر نمي‎شوند و هر زمان كه خطري براي ايشان پيش آمد و يا مصلحتي اقتضا كرد غايب شوند و به همين صورت ظهورهائي جزئي داشته باشند تا آن ظهور كلي فرا رسد؟  
  7   چرا امام زمان ( عج ) با افرادي مثل من در ارتباط نيست ؟ علت غيبت امام زمان ( عج ) چيست ؟ وظيفه ما در زمان غيبت چيست ؟