بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   منظور از آيه «قل فلِلّهِ الحجة البالغه» چيست و آيا به امام زمان (عج) مربوط ميشود؟ و آيا صلوات فرستادنهنگام تلاوت آيه، براي سلامتي آن حضرت جايز است؟  
  2   منظور از والعصر در سوره عصر چيست ؟ آيا منظور عصر ظهور امام زمان است . ؟