بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:تفسير
موضوع فرعي:تفسير واژه ها
سؤال:منظور از والعصر در سوره عصر چيست ؟ آيا منظور عصر ظهور امام زمان است . ؟
جواب:

در سوره شريفه والعصر در تفسير كلمه والعصر كه سوگند به عصر مي باشد در ميان مفسران اختلاف است يك احتمال اين است كه منظور از عصر ، عصر ظهور امام زمان ( عليه السلام ) باشد بنابراين ارتباط تفسير سوره مذكور با امام زمان ( عليه السلام ) از جهت كلمه عصر مي باشد .
عصر مطلق است و همه عصرها از جمله عصر امام زمان ( عليه السلام ) را شامل مي شود و قسم به آن نشان از شرافت آن است .