[ 1] [ 2]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:64

رديف عنوان سؤال
  51   1- آيا نزديك شدن ظهور مهدي «عج » بانشانه هاي همراه است ،آن نشانه ها چيست ؟  
  52   1- چگونه مي توان منتظر واقعي حضرت ولي عصر «عج » بود ؟  
  53   1-آيا امام زمان «عج» همسر و فرزند دارد نام آنها چيست ؟  
  54   2-عمر شريف آقا امام زمان «عج» چند سال است ؟  
  55   1-آيا امام زمان « عج » داراي خانواده و زن و فرزند هستند ؟  
  56   2-بصورت شماره اي نشانه هاي ظهور را بيان كنيد ؟  
  57   - وظايف يك منتظر واقعي چيست ؟ مخصوصا يك زن.  
  58   1-چگونه مي توان معرفت خود را نسبت به امام زمان «عج» زياد كنيم ؟  
  59   2-خصوصيات و ويژگيهاي خاص ياران امام و غربال شدن ياران ايشان چيست؟  
  60   1-آيا امام زمان «عج» همسر و فرزند دارد نام آنها چيست ؟  
  61   2-عمر شريف آقا امام زمان«عج» چند سال است ؟  
  62   1- بعضي از علائم بارز ظهور حضرت مهدي «عج » را بنويسيد ؟  
  63   1- چند علائم از محكمات ، علائم ظهور امام زمان «عج » را بيان كنيد ؟  
  64   1-از طريق چه كتابهاي مي توانيم در مورد امام زمان «عج » اطلاعاتي بدست آوريم ؟
2-در قرآن در كدام سوره از امام زمان «عج» سخن به ميان آمده است