بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر اين درست است كه در زمان غيبت امام عصر ( عج ) وظايف ما توسط علما و مجتهدين جامع الشرايط مشخص مي شود پس ديگر نيازي به امام زمان (عج ) نيست ، عده اي اعتقاد دارند جهت هدايت عرفاي بزرگ وجود حضرت صاحب الزمان لازم است ميگويم آنها مي توانند از روح زنده سا ير ائمه كمك بگيرند اگر بگوئيد حكومت الهي مي آورد ديگر عرفايي مثل امام خميني نمي توانند با تمسك به ائمه حكومت اسلامي بر پا كنند پس نياز ي به امام زمان نيست توضيح لازم را مرحمت فرمائيد ؟