بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:دوران غيبت امام زمان(ع)
موضوع فرعي:تعيين وظيفه براي ما توسط علما در زمان غي
سؤال:اگر اين درست است كه در زمان غيبت امام عصر ( عج ) وظايف ما توسط علما و مجتهدين جامع الشرايط مشخص مي شود پس ديگر نيازي به امام زمان (عج ) نيست ، عده اي اعتقاد دارند جهت هدايت عرفاي بزرگ وجود حضرت صاحب الزمان لازم است ميگويم آنها مي توانند از روح زنده سا ير ائمه كمك بگيرند اگر بگوئيد حكومت الهي مي آورد ديگر عرفايي مثل امام خميني نمي توانند با تمسك به ائمه حكومت اسلامي بر پا كنند پس نياز ي به امام زمان نيست توضيح لازم را مرحمت فرمائيد ؟
جواب:

خداوند براي رساندن احكام و فرامين خويش به انسان كه موجب هدايت ورستگاري وي مي شود علاوه بر ارسال كتب و بعثت انبياء، حجت هاي خويش را نيز قرارداده است ، ائمه حجج الهي هستند كه د رجهت هدايت انسان به سوي خدا گام بر ميدارند . در زمان غيبت جزئي يا كلي امامان آنهايي كه قدر ت درك و استنباط و انتقال احكام خداوند و وسايل هدايت بشر را دارند ، مي بايست با تمسك به قرآن و عترت به رسالت خويش عمل كنند (كاري كه فقها در طول تاريخ كرده اند و يا نهضتي كه حضرت امام( ره ) در همين راستا بنيان نهاد ) امام زمان ( عج ) كارش هدايت عرفاني بزرگ و حتي بيان احكام شرعيه نيست ، بلكه او حجت خدا بر روي زمين است و آنهايي كه طالب هدايت اند بوسيله اوست كه هدايت كامل و بي نقص را دريافت مي كنند.
عزيز گرامي !
امام زمان (عج )حتي براي ايجاد عدالت هم نمي آيد و بايد توجه داشت كه عظمتي همچون ً برقراري عدالت ً از « نتايج » ظهور حضرت است نه هدف نهايي آن بقيهً الله الا عظم . انسان به هدايت حجت خداست كه خودرا ، هستي را ، خداوند را ، وظايف وتكليف خويش را و000 مي فهمد .
من وشما وهمه فقها ومراجع واولياء خدا نيز از چشمه وجود امام ، سيرايي مي چشند وبس . بااين توضيح وقتي آثار مجاهدت مؤمناني همچون حضرت امام ( ره )رامي بينيم، بايد بدانيم كه اين همه نتايج مبارك از كسي است كه سعي داشته با تفقه دردين رسالتش را انجام بدهد ، حال اگر حجت خدا كه از فيض هدايت خداوند بهره مند است درميان انسانها حاضر شود ، نتايج آن چه خواهد بود !
دعا كنيد كه چنين هدايت بزرگي درزمان حيات ما قرار دهد . انشاءالله