بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اين كه گفته مي شود دو ثلث جمعيّت دنيا پيش از ظهور امام زمان((عليه السلام)) از بين مي روند آيا صحيح است؟