بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ظهور امام زمان (ع)
موضوع فرعي:از بين رفتن دو سوم مردم جهان بيش از ظهور
سؤال:اين كه گفته مي شود دو ثلث جمعيّت دنيا پيش از ظهور امام زمان((عليه السلام)) از بين مي روند آيا صحيح است؟

جواب:

اين مطلب در پاره يي از روايات آمده است كه پيش از ظهور حضرت ولي عصر((عليه السلام)) دو سوم مردم از بين مي روند(1).
در اين زمينه توجّه به دو نكته لازم است:
الف) اين موضوع اگر به عئوان يكي از نشانه هاي ظهور مطرح باشد بايد توجّه داشت كه نشانه ها و علائم ظهور بر دو گونه است برخي از آنها حتمي است مانند خروج سفياني و قتل نفس زكيّه و برخي ديگر غيرحتمي است و مطلب ياد شده از جمله نشانه هاي غيرحتمي است كه مي تواند به در آن راه داشته باشد.
ب) معلوم نيست افرادي كه از بين مي روند در كجا و بخاطر چه عواملي باشد در حال حاضر ملاحظه مي شود حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله در جهان افراد بسياري از بين مي برد ممكن است بيشتر جمعيّت جهان به خاطر حوادث طبيعي و يا جنگ قبل از قيام حضرت مهدي((عليه السلام)) از بين بروند و به احتمال قوي اين موضوع مربوط به شيعيان نباشد و شايد جمله يي كه در برخي احاديث آمده مانند حديثي كه در پاورقي آورده شده به همين مطلب اشعار داشته باشد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - كتاب منتخب الاثر، فصل 6 باب 5، صص 452 - 453 و نيز در كتاب بحارالانوار، ج 52، ص 113 چنين آمده است: (از ابوبصر روايت شده است) كه گفت از امام مهدي((عليه السلام)) شنيدم كه مي فرمود: اين امر نخوهد بود تا دو سوم مردم از بين بروند سؤال كرديم وقتي دو سوم مردم از بين رفتند پس چه كسي باقي مي ماند حضرت فرمود: آيا دوست نداريد كه در يك سوم باقي مانده باشيد؟!!

ـ52ـ