بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در زمان ظهور حضرت حجّة((عليه السلام)) مؤمنين از راه دور چگونه با حضرت ارتباط برقرار مي كنند؟