بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ظهور امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ارتباط مردم با امام زمان (ع) از راه دور
سؤال:در زمان ظهور حضرت حجّة((عليه السلام)) مؤمنين از راه دور چگونه با حضرت ارتباط برقرار مي كنند؟

جواب:

در زمان ظهور حضرت حجّة((عليه السلام)) طبق احاديثي كه نقل شده است، مردم و مؤمنين در عصر ظهور به راحتي حضرت را از دور ديده و صداي او را مي شنوند.
از امام باقر((عليه السلام)) روايت شده است(1) كه فرمودند: چون قائم ما قيام نمايد خداوند چشم و گوش شيعيان ما را چنان تقويت نموده كه بين آنها و امام پُست و پيك وجود نخواهد داشت به گونه اي كه وقتي امام با آنها سخن مي گويد آنان مي شنوند و او را مي بينند و امام در جايگاه خود قرار دارد. و نيز در روايتي ديگر آمده است كه امام صادق((عليه السلام)) فرمودند: «در زمان قائم شخص مؤمن در حالي كه در مشرق بسر مي برد، برادر خود را كه در مغرب است ديده و نيز آنكه در مغرب است برادر خويش را در مشرق خواهد ديد(2).
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - بحارالانوار، ج 52، ص 236.
2 - بحارالانوار، ج 52، ص 391.

ـ43ـ