بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا صحيح است كه هر انسان 40 روز يك بار امام زمان((عليه السلام)) را مي بيند؟