بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدن يك بار امام زمان (ع) در چهل روز
سؤال:آيا صحيح است كه هر انسان 40 روز يك بار امام زمان((عليه السلام)) را مي بيند؟

جواب:

دليلي بر اين كه هر انساني چهل روز يك بار امام زمان((عليه السلام)) را مي بيند به نظر ما نرسيده است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ