بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   برطبق حديثي از پيامبر «صلي الله عليه واله » كه فرموده اند { من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليت } بسياري از علماي شيعه توانسته اند هم حقانيت امير المؤمنين « عليه السلام » را اثبات نمايند و هم وجود مقدس آقا امام زمان , حال در روايت آمده كه بعد از ظهور آقا امام زمان و حكومت برزمين به دست پيرزني شهيد مي شوند, پس بعد از اين ماجرا تكليف اين حديث بسيار مهم و متواتر چيست ؟