بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   آيا شرط ظهور حضرت مهدي‎(عج) منحصر به گسترش فساد در روي زمين است؟

 
  2   آيا آية 68 سوره يس كه مي‎فرمايد« وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنِكّسْهُ فِي الْخَلَقِ» هركس را طول عمر داديم در آفرينش و اژگونه‎اش مي‎كنيم، با طول عمر امام زمان، منافات ندارد؟