بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   امام مهدي(ع) در غيبت كبري چه مسؤوليتهايي را بر عهده دارند و اين عمر طولاني را در چه شغل و عملي مي‎گذرانند؟