بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مي گويند حضرت ولي عصر((عليه السلام)) در غيبت صغري سفيران مخصوصي داشته كه مطالب لازم و وقايع را حضور امام مي رسانيدند، براي آشنائي خصوصيّات آنها را به طور فشرده بنويسد.؟